ส่องท่าที ป.ป.ช. ตอบปมความคุ้มค่าใช้งบฯ เสาไฟฟ้าประติมากรรมของ อปท. หลังร้องเรียนอื้อ ‘วรวิทย์’ สั่งกำชับทุกจังหวัดตรวจสอบแล้ว

ในกิจกรรม ป.ป.ช. พบสื่อมวลชน ณ สำนักงาน ป.ป.ช.

นับเป็นทางการครั้งแรกที่ ป.ป.ช.แท็กทีม เปิดเผยถึงกรณีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ในการจัดทำโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรี ซึ่งวันที่ 15 มิถุนายน 2564 สภา อบต.ราชาเทวะ เตรียมพิจารณาติดตั้งเสาไฟฟ้าฯ เพิ่มอีก 720 ต้น

นี่ยังไม่นับรวมข้อร้องเรียนโครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากรรมในจังหวัดอื่น ๆ ว่ามีราคาไม่คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

‘วรวิทย์ สุขบุญ’ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณีข้อร้องเรียนของ อบต.ราชาเทวะ ได้มอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ช. สมุทรปราการ ลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานแล้ว เพื่อตรวจสอบว่ามีขั้นตอนการดำเนินการถูกต้องและคุ้มค่าหรือไม่ ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่า ไม่เฉพาะ อบต.แห่งนี้เท่านั้น แต่ยังมีการร้องเรียนในพื้นที่อื่นด้วย จึงได้สั่งการไปยังสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดต่าง ๆ เร่งตรวจสอบ

“ต้องทำควบคู่กันไป ทั้งในแง่ของการตรวจสอบ ไต่สวนข้อเท็จจริง ขณะเดียวกัน ต้องมาดูว่า หากทำลักษณะแบบนี้ควรมีมาตรการอย่างไร หรือไม่ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์และเกิดความคุ้มค่า แต่ของ อบต.ราชาเทวะ คุ้มค่าหรือไม่นั้น ยังไม่ขอแสดงความเห็น ขอให้รอขั้นตอนจากผู้รับผิดชอบโดยตรง จึงไม่อยากกล่าวอะไรล่วงหน้า เพราะจะไม่เหมาะสม”

นิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ด้านการปราบปราม ชี้แจงเพิ่มเติมถึงการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อีบิดดิ้ง)  ซึ่งยอมรับว่า ป.ป.ช.มีข้อสังเกตเช่นกัน เนื่องจากในหลายกรณียังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่า กระบวนการเคาะราคานั้น ผู้ยื่นเสนอราคารู้เห็นกันหรือไม่ เพราะบางกรณีที่มีการไต่สวนพบว่า ราคาต่างกันเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม อาจต้องวิเคราะห์ต่อไปว่า การใช้ระบบอีบิดดิ้งมีช่องโหว่และคนในภาครัฐมีส่วนในการรู้ราคาหรือไม่

ส่วนที่มีการอ้างว่า ประติมากรรมบนเสาไฟฟ้าประเมินราคายากนั้น รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระบุว่า เมื่อมีการจัดตั้งโครงการฯ จะพิจารณาในเรื่องงบประมาณ หรือรายละเอียดของสเปกเสาไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนการประเมินราคาของลวดลายประติมากรรม ยืนยันว่า ป.ป.ช.สามารถหาหลักฐานได้ ยกเว้นว่า ประติมากรรมนั้นจะเป็นชิ้นงานที่มีลิขสิทธิ์

ทั้งหมดนี้เป็นท่าทีของหน่วยงานปราบทุจริตเกี่ยวกับความ (ไม่)คุ้มค่าของเสาไฟฟ้าประติมากรรมที่หยิบยกมานำเสนอ