สรุปยอดข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานรัฐสภาติดโควิด 11 ราย แบ่งฝั่งส.ว. 7 ราย , ฝั่งส.ส. 4 ราย รักษาตัวแล้วในรพ. เผยยังไม่เลื่อนเปิดประชุมสภาฯ 22 พ.ค.นี้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 รายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในขณะนี้ ในส่วนของรัฐสภาเองข้อมูล ณ วันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา พบว่า มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานของรัฐสภาติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสิ้น จำนวน 11 ราย โดยทุกคนเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วเรียบร้อย เป็นแบ่ง ฝั่งสำนักเลขาธิการวุฒิสภา จำนวน 7 ราย ประกอบด้วย เพศชาย 6 คนได้แก่ พนักงานราชการ สำนักบริหารงานกลาง 2 ราย ,เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กลุ่มงานรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สำนักงานประธานวุฒิสภา 1 ราย ,พนักงานทำความสะอาด 2 ราย ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผน 1 ราย สำหรับเพศหญิง 1 รายเป็นพนักงานทำความสะอาด

ขณะที่ฝั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย เพศชาย 1 รายคือพนักงานวิชาการเทคนิคโทรทัศน์รัฐสภา ส่วนเพศหญิง 3 รายได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สำนักกรรมาธิการ 1 ,กลุ่มงานเชาวเลข สำนักรายงานการประชุมและเชาวเลข และกลุ่มงานคณะกรรมาธิการกีฬา สำนักงานกรรมาธิการ 2

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้ที่ผ่านมารัฐสภายังคงปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือศบค. อย่างเคร่งครัด อาทิ การจัดจุดสแกนวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณทางเข้า ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในรัฐสภา 100% การใช้ลิฟต์โดยสารจำกัดครั้งละไม่เกิน 6 คน การจัดจุดบริการแอลกอฮอล์ในพื้นที่ต่างๆ การทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมกรรมาธิการ ห้องแถลงข่าว รวมถึงห้องสื่อมวลชน การห้ามนั่งรับประทานอาหารในโรงอาหาร การงดประชุมกรรมาธิการชุดต่างๆ ของสภาผู้แทนราษฎร หรือลดการรวมตัวของคนจำนวนมากเกินกว่า 20 คน ส่วนกรรมาธิการของวุฒิสภาได้สั่งงดการประชุมทั้งหมดออกไปก่อน อย่างไรก็ตามสำหรับการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญที่กำหนดไว้ในวันที่ 22 ..นี้ ยังไม่มีการแจ้งว่าจะมีการเลื่อนเปิดประชุมแต่อย่างใด