วันที่ 26 เมษายน 2564 สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ส่งอีเมลถึง สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ขอจ่ายเงินค่าปรับ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,400,000 บาท และค่าสนับสนุนอีก 5,000 ฟรังก์สวิส หรือประมาณ 170,000 บาท รวมเป็น 6,570,000 บาท เพื่อแสดงความจริงใจน้อมรับและเคารพคำตัดสินของศาลกีฬาโลกทุกประการ ย้ำเล็งเห็นถึงประโยชน์ของนักกีฬาและบุคลากรเป็นสำคัญ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำตอบกลับ

ตามที่ คณะอนุญาโตตุลาการของศาลกีฬาโลก ตัดสินพิจารณาการอุทธรณ์ของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย กรณีนักกีฬายกน้ำหนักไทยถูกพบสารต้องห้าม ในการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจำปี 2561 ที่กรุงอาชกาบัต ประเทศเติร์กเมนิสถาน

โดยคำตัดสินระบุว่า นักกีฬายกน้ำหนักระดับยุวชน สามารถกลับไปแข่งขันเวทีนานาชาติได้ทันที ส่วนนักกีฬายกน้ำหนักเยาวชน และประชาชน จะกลับไปแข่งขันได้ หลังจากวันที่ 18 มิถุนายน 2564 แต่หากต้องการกลับไปแข่งขันทันที ทางสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ จะต้องชำระเงิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,400,000 บาท ให้สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ (ไอดับเบิ้ลยูเอฟ) แต่ยังไม่สามารถเข้าร่วมโอลิมปิก ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้

ขณะที่เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค ผู้ตัดสินหรือกรรมการตัดสินนานาชาติ สามารถกลับไปปฏิบัติหน้าที่ได้ในทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข ส่วนสมาคมฯ จะถูกจำกัดสิทธิ์ในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2566 อย่างไรก็ตาม หากสมาคมฯ ชำระเงิน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 6,400,000 บาท จะทำให้ระยะเวลาการถูกจำกัดสิทธิ์สามารถกระชับหรือย่อขึ้นมาได้ประมาณ 1 ปี โดยให้ไปสิ้นสุดได้ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 นั้น

ล่าสุด นายนิพนธ์ ลิ่มบุญสืบสาย ประธานคณะทำงานกฎหมายระหว่างประเทศ ของสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมา สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ได้ส่งอีเมลไปยังสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ แสดงเจตจำนงขอชำระเงินค่าปรับจำนวน 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าสนับสนุนอีก 5,000 ฟรังก์สวิส หรือประมาณ 170,000 บาท รวมเป็น 6,570,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อแสดงความจริงใจน้อมรับและเคารพคำตัดสินของศาลกีฬาโลกทุกประการ รวมทั้งเพื่อเปิดทางให้นักกีฬาและสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ได้กลับเข้ามามีส่วนร่วมในระดับนานาชาติด้วย

โดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ เล็งเห็นถึงประโยชน์ของนักกีฬาและบุคลากรเป็นสำคัญ ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรอคำตอบกลับจากสหัพนธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ

พร้อมกันนี้ นายนิพนธ์ ยังกล่าวด้วยว่า หลังจากที่ศาลกีฬาโลกมีคำตัดสินในกรณีดังกล่าว พบว่าเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ www.iwf.net ได้นำเสนอข่าวผลการตัดสินของศาลกีฬาโลกในกรณีดังกล่าว แต่ข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วน ทำให้ข้อเท็จจริงเกิดความคลาดเคลื่อน

ดังนั้น สมาคมกีฬายกน้ำหนักฯ ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักทนายความสวิสฯ เพื่อขอให้ประสาน เว็บไซต์ของสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เป็นไปตามข้อเท็จจริง ตามคำตัดสินของศาลโลก จากนั้นวันที่ 20 เมษายน 2564 ได้มีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามคำตัดสินแล้ว