สุพรรณบุรีพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 1 ราย ขณะที่ผู้ว่าฯ เข้มคนเดินทางออก ต้องมีหนังสือรับรอง

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า วันนี้มีผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 1 ราย โดยผู้ป่วยรายนี้ มาจากสนามชนไก่ เจ้าหน้าที่ได้ติดตามผู้ใกล้ชิดตาม Timeline ของผู้ป่วยรายที่ 15 นี้ อย่างเร่งด่วนแล้ว เพื่อให้มาตรวจหาเชื้อ และกักกันที่ Local Quarantine ตัว 14 วัน

ทั้งนี้ พื้นที่สุพรรณบุรีตอนนี้เป็นพื้นที่สีแดง ตามคำสั่ง ศบค.ส่วนกลาง จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ที่จะเดินทางออกไปต่างจังหวัด ให้ไปขอหนังสือรับการเดินทางที่อำเภอ หรือกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง เพราะบางจังหวัด เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจเข้มงวดในการตรวจคัดกรอง ก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าพื้นที่ หากไม่มีหนังสือรับรองยืนยัน ก็จะไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ จึงควรจะมีหนังสือรับรองก่อนเดินทางทุกครั้ง

สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี เดิมพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 14 ราย โดยผู้ป่วย 10 ราย เป็นชาวอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกรายเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาจากจังหวัดสมุทรสาคร รักษาหายแล้ว 9 ราย เหลือเพียง 1 ราย ซึ่งเป็นราย 10 ของอำเภอสองพี่น้อง

ขณะที่ผู้ป่วยรายที่ 11 , 12 , 13 เป็นชาวอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนผู้ป่วยราย 14 เป็นชาวอำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยผู้ป่วยรายที่ 11 , 12 , 13 , 14 ยังรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี และรายล่าสุดรายที่ 15 เพิ่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช

โดย Timeline ผู้ป่วย COVID-19 ระบาดระลอกใหม่ รายที่ 15 คือ ชายไทย อายุ 37 ปี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีดังนี้

25-26 ธ.ค. 63 พักอยู่บ้าน ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี

27 ธ.ค. 63 09.00-19.00 น. สนามชนไก่ เรืองชัย อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

28-29 ธ.ค. 63 พักอยู่บ้าน ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี 30 ธ.ค. 63 10.00-14.00 น. สนามเทียบไก่ ป่าพฤกษ์ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า

31 ธ.ค. 63-5 ม.ค. 64 อยู่บ้านพัก ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี และมีเพื่อนแวะเวียนมาลองไก่

6 ม.ค. 64 ผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ไปตรวจคัดกรอง COVID-19 และเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช 7 ม.ค. 64 เข้ารับการกักตัวที่ Local Quarantine

8 ม.ค. 64 ตรวจหาเชื้อ COVID-19

9 ม.ค. 64 ผลตรวจพบเชื้อฯ เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช