ในหลวงและพระราชินีพระราชทานปฏิทินหลวง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคม (ด้านเหนือ) ภายในพระบรมมหาราชวัง

สำหรับปฏิทินหลวงได้มีการพระราชทานครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเรียกว่า "สมุดปฏิทิน" หรือ "สมุดเล็กสำหรับพก"

ในภาพอาจจะมี 2 คน