สั่งทบทวนคำสั่ง ยกเว้น ก้าวล่วงปลุกปั่นชัดเจน ชี้ต้องกำจัดการกระทำที่มีเจตนาร้ายต่อประเทศ เปิดเพลง "อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี" ย้ำเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ถามฟังแล้วรู้สึกอะไรขึ้นมาบ้าง

ก่อนการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน หลังประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการเปิดเพลง "อยู่อย่างจงรัก ตายอย่างภักดี" จากนั้นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินมาที่โพเดียมแถลงข่าว พร้อมถามสื่อว่า เมื่อฟังเพลงแล้วรู้สึกอะไรขึ้นมาบ้างหรือไม่ เราลูกหลานคนไทยเป็นคนไทย อยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดี เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนหน้าที่ของรัฐบาล ตนเองไปบังคับใครไม่ได้ แต่ต้องเป็นจิตใจของทุกคน


ก่อนจะระบุว่า ตนเองมีเรื่องสำคัญที่ต้องการพูดกับสื่อมวลชนเองโดยตรง ถึงเรื่องที่มีเอกสารคำสั่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ภายใต้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงให้ตรวจสอบและให้ระงับการออกอากาศของสื่อ และสื่อออนไลน์ ที่มีเนื้อหากระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศนั้น ขอย้ำว่า สื่อ มวลชน เป็นภาพรวมสำคัญของสังคมไทย เป็นพลังสำคัญที่จะสร้างความเป็นธรรม สร้างสรรค์ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับประเทศได้ บทบาทของสื่อที่ทำหน้าที่อย่างมีสิทธิเสรีภาพ มีความเป็นกลาง ได้สร้างประโยชน์มากมายต่อประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ด้วยการตรวจสอบสังคม


ตนเองได้สั่งการมอบแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งเบื้องต้นได้ขอให้ทบทวน คำสั่งระงับการออกอากาศ โดยขอให้คำนึงสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นสำคัญ ยกเว้นบางกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จยุยง ปลุกปั่น หรือละเมิดสิทธิและก้าวล่วง ชัดเจนมาโดยตลอด ก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยึดหลักการทางกฏหมาย บางสื่อที่จำเป็นต้องปิดก็ต้องปิด พร้อมยืนยันว่าตนเองไม่ได้ละเมิดใครทั้งสิ้น แต่เป็นการพยายามกำจัดการกระทำที่มีเจตนาร้ายต่อประเทศ และความพยายามที่จะยุยงปลุกปั่น สร้างความ แตกแยกสับสนอลม่านภายในประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ยอมรับให้เกิดขึ้น พร้อมระบุว่าตนเองไม่ต้องการละเมิดสิทธิของใคร แต่สื่อต้องระวังการละเมิดสิทธิผู้อื่นด้วย


อย่างไรก็ตามระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนายกรัฐมนตรีมีสีหน้าเคร่งเครียดและไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนในประเด็นอื่นๆ ก่อนจะเดินออกจากห้องแถลงข่าวโดยทันที