ป.ป.ช. สั่งไต่สวนผู้ถูกกล่าวหา หลังพบทุจริตงบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำสวนสัตว์สงขลามีมูล พร้อมเผยกำลังรื้อสอบทุจริตก่อสร้างโฮปเวลล์ โดยไล่เรียงช่วงเวลาและบุคคลที่เกี่ยวข้อง หาตัวคนผิด

นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษก ป.ป.ช. กล่าวถึงการตรวจสอบการทุจริตโครงการก่อสร้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ภายในสวนสัตว์สงขลา  เมื่อปี 2559 วงเงิน 49.8 ล้านบาท ซึ่งอาจเป็นประเด็นขัดแย้งระหว่างผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ฯ กับหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์สงขลา

เนื่องจากมีการร้องเรียนการนำทรัพย์สินของสวนสัตว์สงขลาไปขายเพื่อนำเงินมาใช้ส่วนตัว  โดย เลขา ป.ป.ช.ยอมรับว่าทาง ปปท. เขตพื้นที่ที่ 9  ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว  และได้ส่งเรื่องมายัง ป.ป.ช.  ซึ่งขณะนี้ ป.ป.ช. ได้ส่งเรื่องบางประเด็นไปให้พนักงานสอบสวนดำเนินการแล้ว  และยังมีบางประเด็น ป.ป.ช.ได้เสนอให้มีการไต่สวนแล้ว  เพราะถือว่าเป็นคดีที่มีมูลและได้กล่าวหาผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดได้ว่ามีการกล่าวหาใครบ้าง

โฆษก ป.ป.ช. ยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าคำร้อง ส.ส. เรียกรับผลประโยชน์จากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ระหว่างการพิจารณางบประมาณประจําปี 2564 ว่า ได้มีการเชิญอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลคนดังกล่าวมาให้ข้อมูลต่อ ป.ป.ช.แล้ว ซึ่งข้อมูลที่ให้มานั้น เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบคดีนี้ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่า มี ส.ส.คนใดและพรรคใดเกี่ยวข้องกับคดีนี้ โดยขอให้รอผลการตรวจสอบและเปิดเผยอีกครั้ง

ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบคดีการทุจริตโครงการโฮปเวลล์ นายนิวัติไชย เปิดเผยว่าขณะนี้ ป.ป.ช.กำลังพิจารณาว่า มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง  ในแต่ละช่วงการดำเนินโครงการ  หากพบว่าเรื่องใดเกินช่วง 20 ปีไปแล้ว  ก็ถือว่าคดีนี้หมดอายุความ แต่ ป.ป.ช.ก็จะพิจารณา หาว่ามีขั้นตอนใดบ้างที่ไม่ถูกต้อง  ตามระเบียบกฎหมายหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่คู่สัญญา  ยืนยันว่า ป.ป.ช.จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น