นายก อบต. แจงทั้งน้ำตา! ของบไป 16 ล้าน แต่ได้แค่ 6 หมื่นกว่า ไม่มีงบใช้พัฒนาท้องถิ่น ขอโทษชาวบ้านที่ทำให้เดือดร้อน

(24 ก.ย. 2563) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร นายธเรวัชร อบแพทย์ นายก อบต.หาดยาย ได้ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจต่อผู้นำชุมชน ส.อบต. และตัวแทนชาวบ้านจาก 13 หมู่บ้าน จากกรณีท้องถิ่นจะไม่มีงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค ซึ่งจะทำให้ อบต.หาดยาย ไม่มีเงินจากโครงการดังกล่าวเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นในปี 2564 - 2565 รวม 2 ปี ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมาก

ซึ่งระหว่างที่ นายธเรวัชร พร้อมทีมผู้บริหารได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิก ผู้นำท้องถิ่น และตัวแทนชาวบ้านในห้องประชุม โดยมีการตั้งกล้องไลด์สดผ่านเฟซบุ๊กเพจของ อบต.หาดยาย ด้วย นายธเรวัชร ถึงกับสะอื้นมีน้ำตาไหลซึมออกมาด้วยความเสียใจที่ทำให้ประชาชนผิดหวังจากกรณีดังกล่าว จนทำให้ท้องถิ่นเสียโอกาศไม่มีงบประมาณสนับสนุนเข้ามาพัฒนาในพื้นที่เป็นระยะเวลา 2 ปี จะทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก พร้อมกับกล่าวว่าถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในรอบกว่า 20 ปี บนเส้นทางการเมืองท้องถิ่นของตน และสมัยหน้าตนขอวางมือทางการเมืองและจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต.หาดยาย อีกแล้วเพื่อให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำหน้าที่บ้าง

โดยนายธเรวัชร กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จังหวัดชุมพรได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เป็นเงินงบประมาณอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 855,358,500 บาท ซึ่งทุก ๆ ปี อบต.หาดยาย จะได้รับการจัดสรรมากกว่า 10 ล้านบาท สำหรับงบประมาณดังกล่าวในปี 2564 เสนอไปหลายโครงการอาทิโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถนน และสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมงบประมาณ 16 ล้านบาท

ต่อมาได้มีหนังสือจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ลงวันที่ 10 ก.ย. 2563 แจ้งผ่านจังหวัดชุมพร ว่า อบต.หาดยาย ได้รับ 2 โครงการคือ ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสวนจันทร์ 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 30,700 บาท และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 1 ชุด เป็นเงินจำนวน 30,700 บาท รวม 2 โครงการเป็นเงิน 61,400 บาท ตนรู้สึกงงมากเพราะทั้ง 2 โครงการนี้ตนไม่ได้เสนอขอไปแต่กลับยัดเยียดมาให้ ส่วนโครงการที่เสนอขอไปทั้งหมด 16 ล้านบาท กลับไม่ได้รับการจัดสรรเลยแม้แต่โครงการเดียว ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าการปรับตัดงบประมาณดังกล่าวทำในระดับจังหวัดหรือส่วนกลาง ตนถือว่าเป็นการเกลี่ยเงินงบประมาณที่ไม่เป็นธรรมให้แก่ท้องถิ่น เพราะท้องถิ่นบางแห่ง
กลับได้โครงการและงบประมาณมากเกินความจำเป็น

นอกจากนั้น ยังมีเรื่องแปลกแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นก็คือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ส่งหนังสือผ่านมายังจังหวัดชุมพร แจ้งถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.ชุมพร เรื่องการจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค โดยหนังสือดังกล่าวส่งเป็นสำเนาหนังสือจังหวัดชุมพร ด่วนที่สุด ที่ ชพ. 0023.3/15271 ลงวันที่ 17 ก.ย. 2563 ส่งมาถึงที่ทำการ อบต.หาดยาย โดยระบุว่า "ด้วยกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้ทำข้อเสนอแผนงานโครงการขอรับสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค ส่งให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 14 ก.ย. 2563" ซึ่งในความเป็นจริงไม่สามารถเสนอของบประมาณได้ เพราะเลยระยะเวลาที่กำหนดไปแล้ว ลักษณะเหมือนมีเจตนาจะไม่ให้เราใช้เงินงบประมาณดังกล่าว