ตัวแทนผู้พิการทางสายตา และผู้เสียหาย แห่ร้องสคบ. ให้ตรวจสอบ "บริษัททรูเฟรนด์ 2020" ธุรกิจขายตรง หลังหลอกให้ลงทุน พร้อมโฆษณาชวนเชื่อว่าจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนทุกเดือนตามคำกล่าวอ้าง ซึ่งความเสียหายเบื้องต้น มีมูลค่ามากกว่า 105 ล้านบาท

ที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กลุ่มผู้เสียหายจำนวนกว่า 10 คน นำโดยนางสิริญา กีรติโชติกูล รวมตัวกันมาศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สคบ.เพื่อสอบถามกรณี "บริษัท ทรูเฟรนด์ 2020 จำกัด" ที่ดำเนินการก่อนได้รับใบอนุญาต และเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วไม่สามารถทำการจ่ายผลตอบแทนได้ตามแผนที่บรรยายไว้ หากแต่ผู้บริหารมีทรัพย์สินส่วนตัวเพิ่มขึ้น เช่น รถ บ้าน และอื่นๆ

นางสิริญา กล่าวว่า บริษัท ทรูเฟรนด์ 2020 จำกัด ได้มีการประกอบธุรกิจขายตรง โดยยังมิได้มีการขอจดทะเบียนกับ สคบ. โดยประกาศให้ผู้สนใจลงทุนขั้นต่ำคนละ 2,100 บาท และให้ชักชวนต่อ ตามแผนที่บริษัทอ้าง ดังนี้

ไม่แนะนำคน รับ 4,000 บ./ เดือน
แนะนำต่อ 5 คน รับ 5,000 บ./ เดือน
แนะนำต่อ 10 คน รับ 10,000บ/ เดือน
แนะนำต่อ 20 คน รับ 20,000 บ/ เดือน


นางสิริญา กล่าวต่อ ซึ่งแผนการตลาดที่ใช้บรรยาย และให้สมาชิกดำเนินการชักชวนคนเข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจนั้นไม่เป็นไปตามกฎหมาย และยังรับรองว่าจะได้ผลตอบแทนทุกเดือนโดยมิต้องหาสมาชิกก็ได้ ภายหลังเมื่อได้ยื่นจดทะเบียนกับ สคบ.ผ่านแล้วได้กล่าวอ้างว่าแผนการตลาดที่ใช้ตอนเริ่มต้นไม่ถูกต้องจึงไม่จ่ายผลตอบแทน จึงทำให้สมาชิกได้รับความเสียหายหลายร้อยคน

และวันนี้จึงได้รวมตัวกันมาร้องทุกข์ที่ สคบ.เพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินกิจการของบริษัทดังกล่าว ว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ รวมถึงแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบว่าเข้าข่ายการฉ้อโกงประชาชนหรือไม่ต่อไป

ทั้งนี้ประมาณการความเสียหายเบื้องต้นจากผู้เสียหายจำนวน 50,000 รหัส (ราย) คูณเงินที่ร่วมลงทุนขั้นต่ำรายละ 2,100 บาทแล้ว มูลค่าความเสียหายเท่ากับ 105,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านบาทถ้วน)

กลุ่มผู้เสียหายกล่าวว่า หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษไปยังหน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต่อไป เพราะผู้เสียหายส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนพิการ ได้แบ่งเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่ได้รับมาจากรัฐบาล ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดโควิด-19 มาลงทุนในกิจการดังกล่าว ที่โฆษณาชักชวนว่า "อยากให้ประชาชนพ้นจากวิกฤตโควิดให้มีเงินเดือนใช้ทุกเดือนโดยไม่ต้องออกจากบ้าน"

ด้าน พ.ต.อ.ประทีป เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรง และตลาดแบบตรง สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค ผู้มารับเรื่องร้องทุกข์แทน เลขาธิการ สคบ. กล่าวว่า ขอดูข้อมูลต่างๆ ในเอกสารที่ผู้ร้องนำมามอบให้ก่อน มีหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ จะดำเนินการอะไรได้บ้าง ตามกระบวนการของ สคบ. เราจะเชิญทางบริษัททรูเฟรนด์ 2020 มาสอบถามข้อเท็จจริงเพื่อฟังทั้งสองฝ่าย ในข้อกฎหมายทาง สคบ เรามีข้อมูลบางส่วนอยู่แล้ว จะเร่งรัดตรวจสอบให้เร็วที่สุด