กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขอความร่วมมือให้ภาคเอกชน ช่วยรับซื้อปลากะพงจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา หลังประสบปัญหาล้นตลาดจากสถานการณ์โควิด

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน และคณะ เปิดงาน“พาณิชย์เทใจใส่กระชังปลากะพง 3 น้ํา @ สงขลา” ที่หน้าศูนย์การค้าใจกลางกรุงเทพฯ และมีการสาธิตการปรุงอาหารจากปลากะพงด้วย

โดยนายจุรินทร์ กล่าวว่า เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาที่ขายผลผลิตไม่ได้ในช่วงโควิดระบาด ทำให้ปลากะพงล้นตลาด อยู่กว่า 650 ตันหรือ 650,000 กิโลกรัม และมีบางส่วนที่ปลาล้นบ่อจนตายยกบ่อเพราะไม่สามารถขายได้

ทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จึงขอความร่วมมือภาคเอกชนช่วยกันรับซื้อปลากะพงล็อตนี้ทั้งหมด และจะนำปลากะพงมาจำหน่ายตรงถึงมือผู้บริโภคด้วย ซึ่งในวันแรกที่จัดงาน สามารถจำหน่ายปลากะพงได้ถึง 2 ตันแล้ว

นอกจากนี้ นายจุรินทร์ยังกล่าวด้วยว่า ทางคณะกรรมการนโยบายการจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ข้อสรุปในเรื่องการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 563/2564 คือ ราคากิโลกรัมละ 8.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ และไม่ซ้ำแปลง พร้อมปล่อยสินเชื่อหมุนเวียนจำนวน 1,500 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถช่วยเกษตรกรได้ 4.5 แสนราย

ส่วนมันสำปะหลัง จะสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มคุณภาพผลผลิต จำนวน 5 พันราย รายละไม่เกิน 230,000 บาท วงเงินกู้รวม 1,150 ล้านบาท ใช้งบประมาณอีก 69 ล้านบาท

พร้อมสินเชื่อเพื่อรวบรวมหัวมันสำปะหลังสด สำปะหลังเส้น เพื่อจำหน่ายต่อหรือแปรูป วงเงินสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท งบประมาณ 45 ล้านบาท โดยจะนำมาตรการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม คณะรัฐมนตรีต่อไป

"พาณิชย์" ชวนคนไทยกินปลากะพง ล้นตลาดพิษโควิด-19