ตอนนี้หลายจังหวัดก็เริ่มผ่อนปรนให้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้ว แต่ต้องกินไม่ให้ผิดกฎหมายด้วยนะครับ

หากมีการตั้งวงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะต้องรีบแยกย้ายกันก่อนเวลาเคอร์ฟิวนะครับ เพราะแม้จะมีคำสั่งผ่อนปรนให้ร้านค้าและสถานประกอบการสามารถขายเหล้าเบียร์ได้

แต่ก็ต้องดูคำสั่งหรือประกาศของจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าด้วย หรือสถานประกอบการด้วยว่า ยังคงห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่หรือไม่ เนื่องจากยังมีบางจังหวัดคงมีคำสั่งห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป

ในส่วนของจังหวัดที่สามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้จะต้องปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 โดยขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใน 2 ช่วงเวลา คือ 11.00 น. – 14.00 น. และ 17.00-24.00 น.

แต่เนื่องจากปัจจุบัน อยู่ระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งห้ามออกนอกเคหะสถาน ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น การขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงต้องไม่ขัดต่อกรณีดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ ร้านค้าและสถานประกอบการต่างๆจะต้องไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ตลอด 24 ชม. หากพบผู้กระทำผิดสามารถร้องเรียนได้ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และที่สำคัญการตั้งวงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็ต้องปลอดภัยไร้โควิด ไม่ดื่มกินจากแก้วเดียวกัน

ตั้งวงดื่มแอลกอฮอล์แยกย้ายก่อนเคอร์ฟิว