ตอนนี้หากเลี่ยงไปโรงพยาบาลได้ก็จะดีที่สุด ล่าสุดโรงพยาบาลหลายแห่ง ได้มีบริการจัดส่งยาไปให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์ เพื่อลดการไปโรงพบาบาลด้วยตัวเองแล้ว

โรงพยาบาลหลายแห่งทั้งในกรุงเพทพฯ และต่างจังหวัด ได้ผนึกกำลังกับไปรษณีย์ จัดส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้านในช่วงการระบาดของโควิด 19 จะได้ไม่ต้องไปแออัดกันอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ

การรับยาทางไปรษณีย์ แพทย์จะต้องประเมินประวัติโรคผู้ปว่ยที่สามารถรับยาทางไปรษณีย์ได้หรือไม่ก่อนนะครับ จากนั้น พยาบาลโทรศัพท์แจ้งผู้ป่วยเฉพาะรายที่ได้รับการอนุมัติจากแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยยืนยันการยินยอมรับทางไปรษณีย์

ต่อมา เภสัชกรก็จะจัดส่งยาให้ผู้ป่วยตามแพทย์สั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของยาที่ได้รับ และติดตามสถานการณ์ได้รับยาให้ผู้ป่วยทุกคน

ในส่วนของผู้ป่วย ให้รอการติดต่อจากโรงพยาบาลและรอรับยาทางไปรษณีย์ หากยังไม่ได้รับการติดต่อภายใน 1 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัด ให้รีบโทร.ไปที่โรงพยาบาล

ส่วนเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับสิทธิการรักษา และชนิดของยาที่ใช้ เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ

สำหรับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็มีจำนวนมาก อาทิ โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โรงพยาบาลกรุงเทพ

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลจังหวัดแพร่

โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา

โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี

โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

โรงพยาบาลจังหวัดตรัง เป็นต้น

ซึ่งโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลไหน ที่ต้องการให้บริการแบบนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ไปรษณีย์ นะครับ

โดยไปรษณีย์ไทยจะส่งยาและเวชภัณฑ์แก่ผู้ป่วยนอกด้วยระบบอีเอ็มเอส เพื่อร่วมรณรงค์การเว้นระยะห่างทางสังคม สนับสนุนให้ประชาชนอยู่ในที่พัก และลดการใช้พื้นที่ส่วนรวมนั่นเอง 

 รู้ทันโควิด ... รับยาทางไปรษณีย์ ไม่ต้องไปโรงพยาบาล