ครม. เห็นชอบมาตรการ "ชิมช้อปใช้เฟส 2" เปิดโอกาสให้ผู้ที่พลาดลงทะเบียนรอบแรกมีสิทธิ์ ลงทะเบียนได้อีก 3 ล้านคน ได้เงิน 1,000 บาทเหมือนเดิม แถมยังเปิดให้ลงทะเบียน รอบเช้าและรอบเย็น วันละ 2 รอบ เริ่ม 24 ตุลาคมนี้

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการ "ชิมช้อปใช้เฟส 2" เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง ในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจ หลังได้รับการตอบรับ "ชิมช้อปใช้" เฟสแรกอย่างล้นหลาม 

สำหรับ "ชิมช้อปใช้เฟส 2" จะเปิดให้ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ ลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 3 ล้านคน ซึ่งจะได้รับเงิน 1,000 บาทเหมือนรอบแรก สำหรับการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 1 และเงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท จากการเติมเงินประเป๋าที่สอง 

แต่เฟส 2 จะได้เงินชดเชยมากถึงร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายที่เกิน 30,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 50,000 (ชดเชยไม่เกิน 4,000 บาท) ซึ่งสิทธิ์นี้จะขยายให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ 10 ล้านคนแรก (เฟสแรก) ที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ด้วย 

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังจะปรับเวลาเริ่มลงทะเบียนใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 รอบ รอบละ 500,000 ราย รอบแรกเริ่มลงทะเบียนเวลา 6.00 น. และรอบที่ 2 เริ่มลงทะเบียนเวลา 18.00 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้สนใจลงทะเบียน เริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 จำกัดวันละไม่เกิน 1 ล้านคน 

โดยมาตรการ "ชิมช้อปใช้ เฟส 2" นี้ ประชาชนสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และร้านค้าสามารถสมัครเข้าร่วมมาตรการได้ถึง 31 ธันวาคม 2562 เช่นกัน 

 

"ชิม ช้อป ใช้เฟส2" ได้ 1,000 จำกัดผู้ลงทะเบียนใหม่ 3 ล้านคน