ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารื้อถอนเครื่องมือจับปลา ที่มีคนลักลอบทำไว้เพื่อดักจับปลาบนภูเขา

นายสำคัญ อรทัย นายอำเภอลานสกา พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ ศักดิ์ธานี ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ารื้อถอนเครื่องมือจับปลา อาทิ ลี่ (หรือเล่ ) และโพงพาง ที่มีคนลักลอบทำไว้เพื่อจับปลาบนภูเขาในช่วงฤดูน้ำหลาก บริเวณปากคลองห้วยน้ำเขียว ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา เขตติดต่อพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เนื่องจากในช่วงนี้ ปลาภูเขาหลากหลายชนิด อาทิ ปลาเลียหิน มีราคาแพง กิโลกรัมละกว่า 200 บาท ทำให้เป็นแรงจูงใจในการเข้าไปจับปลาดังกล่าว

นายอำเภอลานสกา กล่าวว่า เบื้องต้นยังไม่ทราบว่า ใครเป็นคนลักลอบทำเครื่องมือดักจับปลา แต่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต้องมีส่วนรับผิดชอบ และจะต้องรู้ข้อมูล หากพบกรณีเช่นนี้ จะตอบว่า ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้

ด้านประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ช่วงนี้ปลาจะมีไข่เต็มท้อง และว่ายตามกระแสน้ำ ลงไปในลำธารต่าง ๆ เพื่อวางไข่ ก่อนจะว่ายทวนน้ำกลับขึ้นไปอาศัยอยู่ในลำธารบนภูเขาเช่นเดิม ชาวบ้านจึงอาศัยช่วงเวลานี้ ในการดักจับปลา

โดยที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือ และกวดขัน เพื่อให้ปลาได้วางไข่ โดยเฉพาะปลาหายาก เนื่องจากขณะนี้ ยังไม่สามารถเพาะพันธุ์ปลาภูเขาประเภทนี้ได้ ดังนั้น หากมีการลักลอบจับไปจำหน่าย อาจทำให้สูญพันธุ์ได้