นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดยโสธร และอุบลราชธานี เผยอยู่ กทม.ไม่ได้สบาย สวดมนต์ทุกวัน ให้ทุกคนปลอดภัย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี

โดยนายกรัฐมนตรี และคณะ นั่งรถทรานซ์ฟอร์เมอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทะเบียน 1 กบ 5125 ตรวจสภาพปัญหาพื้นที่บริเวณแม่น้ำชี และลำน้ำที่ไหลมาบรรจบกัน ที่บ้านแจงน้อย ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร ก่อนจะเดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ที่ศูนย์ประสานงานและรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ชุมชนวัดกลางศรีไตรภูมิ

 นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนสบายใจว่า รัฐบาลไม่ทอดทิ้ง และต้องมีมาตรการเยียวยา พร้อมย้ำทิ้งท้ายว่า อยู่ กทม.ไม่ได้สบาย เพราะสวดมนต์ทุกวัน ให้ทุกคนปลอดภัย

ตลอดการพูดคุยกับชาวบ้าน นายกรัมนตรีพยายามพูดคุยภาษาอีสาน แต่ไม่ค่อยมีเสียงตอบรับ นายกรัฐมนตรีจึงพูดว่า "ตกลงฉันพูดอีสานไม่รู้เรื่องหรอจ้ะ ขอโทษที่ย้ายไปนานแล้ว เกิดโคราชแต่ย้ายไปนานแล้ว"

นายกรัฐมนตรียังได้กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดกลางศรีไตรภูมิ โดยเจ้าอาวาสได้มอบพระพุทธรูปอุปคุตปางจกบาตร ให้นายกรัฐมนตรีด้วย จากนั้น ได้เดินทางต่อไปที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของเทศบาล อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

นายกฯ ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมยโสธร เผยสวดมนต์ให้ปลอดภัยทุกวัน