เยาวชน ตำรวจ ตัวแทนหน่วยราชการ ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ริมทางถนนแจ้งวัฒนะ ในกิจกรรม "จิตอาสาทำความดีคืนสังคม"

พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เปิดหลักสูตร "สร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและเยาวชนไทยครั้งที่ 3" โดยมีการจัดกิจกรรม "จิตอาสาทำความดีคืนสังคม" ที่ให้เด็กและเยาวชนแสดงถึงความรับผิดชอบ เสียสละต่อสังคมอย่างสร้างสรรค์

โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนวิทยากรและสถานที่จากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง / กองทัพบก / กรมกิจการเด็กและเยาวชน และกองบัญชาการตำรวจนครบาล

โดยเด็กและเยาวชนในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและเยาวชนไทย รุ่นที่ 3 จำนวน 50 คน รวมถึงข้าราชการตำรวจจากหน่วยต่างๆ รวมแล้วทั้งสิ้น 174 คน ยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมทาสีฟุตบาท บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ระหว่างคลองเปรมประชากรถึงคลองประปา ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกด้วย

ตำรวจท่องเที่ยว จัดโครงการคืนคนดีสู่สังคม