สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในภาคอีสาน เปิดศูนย์ซ่อมรถและเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมฟรี เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม

ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวหลังสำนักงานที่ดิน อำเภอวาริชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายวนิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำนักศึกษาแผนกช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์และแผนกไฟฟ้า มาเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

เพื่อให้บริการตรวจซ่อมรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดฟรี ให้แก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยแม่น้ำมูลไหลท่วมชุมชน จนทำให้มีสิ่งของเครื่องใช้ รวมทั้งยานพาหนะได้รับความเสียหาย โดยมีชาวบ้านในศูนย์อพยพจำนวน 328 ครอบครัว จำนวนกว่า 1,160 คน เข้ามาขอใช้บริการเพียงวันเดียวมากถึง 267 ราย

ซึ่งส่วนใหญ่ข้าวของได้รับความเสียหายระหว่างทำการขนย้ายอพยพออกจากบ้านมาอาศัยในศูนย์อพยพชั่วคราวแห่งนี้ โดยทางศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ได้ทำการซ่อมแซมให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งพัดลม โทรทัศน์ ตู้เย็น และรถจักรยานยนต์สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ จนช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้านที่ประสบภัยได้เป็นอย่างมาก

ขณะเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับคณาจารย์อาชีวศึกษาอุบลราชธานี ก็ยังได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ประสบภัยและอพยพมาอยู่ในศูนย์ฯ แห่งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วย สร้างความดีใจให้ชาวบ้านที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างมาก

กรมอาชีวฯ เปิดซ่อม "เครื่องใช้ไฟฟ้า-รถเสีย" ฟรี ช่วยชาวบ้านน้ำท่วม