ในสถานการณ์ราคาข้าวที่ตกต่ำทำให้ชาวนาทั่วประเทศ ได้รับผลกระทบอยู่ในปัจจุบัน แต่ที่จังหวัดชัยนาท ยังมีข่าวดีอยู่ เพราะที่นี่ มีสหกรณ์การเกษตรแห่งหนึ่ง ประกาศส่งเสริมให้สมาชิก ปลูกข้าวพันธุ์ข้าวขาวเจ๊ก โดยรับประกันราคาขั้นต่ำตันละ 1 หมื่นบาท

สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ส่งเสริมให้สมาชิกของสหกรณ์ เปลี่ยนพันธุ์ข้าวที่ปลูกจากพันธุ์ข้าวขาวอายุสั้นทั่วไป ที่ราคาต่ำหันมาเปลี่ยนเป็นข้าวพันธุ์ขาวเจ๊ก โดยกำหนดราคารับซื้อจากสมาชิกสูงถึงตันละ 10,000 บาท เลยทีเดียว ซึ่งจากราคารับซื้อที่สูงกว่าราคาข้าวสายพันธุ์อื่นๆที่ปลูกอยู่ในพื้นที่ชัยนาท ทำให้ข้าวพันธุ์ขาวเจ๊กได้รับความสนใจ จากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำนวนกว่า 20 รายที่เปลี่ยนมาปลูกพันธุ์ข้าวดังกล่าว ป้อนเข้าสหกรณ์

นางกำไร เขียวฉาย ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ เปิดเผยว่า สาเหตุที่สหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ กำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำ ของข้าวพันธุ์ขาวเจ๊ก ไว้ที่ตันละ 10,000 บาท นั้น สืบเนื่องจากข้าวพันธุ์ดังกล่าว เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของ จังหวัดชัยนาท มีเอกลักษณ์ คือ เมล็ดโต อวบอิ่ม หุงขึ้นหม้อ มีกลิ่นหอม และนิ่มพอดี เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ไม่แพ้ข้าวหอมมะลิ แต่เป็นข้าวอายุยาว 120 วัน และชอบน้ำฝน ทำให้ชาวนาที่ต้องการทำนา 2 ครั้ง หันไปปลูกข้าวพันธุ์อื่นที่อายุสั้น 90 วัน มากกว่า ปัจจุบันข้าวขาวเจ๊ก จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการ ของตลาดสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จึงต้องการกระตุ้น ให้สมาชิกกลับมาปลูกข้าวพันธุ์ขาวเจ๊ก เพื่อร่วมกันทำตลาดทั้งในจังหวัดและระดับประเทศ โดยอาศัยความได้เปรียบ จากการเป็นพันธุ์พื้นถิ่น ไม่มีคู่แข่ง จากแหล่งผลิตอื่น และสามารถสีบรรจุถุงจำหน่ายได้ทันที ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ จำหน่ายข้าวพันธุ์ขาวเจ๊กในราคากิโลกรัมละ 35 บาท ซึ่งสามารถพูดได้เต็มปากว่าสมาชิกสหกรณ์ทุ่งวัดสิงห์ที่ปลูกข้าวพันธุ์ขาวเจ๊กปลูกอย่างไร ก็รับรองว่าไม่มีจนอย่างแน่นอน

ข้าวขาวเจ๊กสหกรณ์ทุ่งวัดสิงห์ ตันละ 1หมื่น