ชาวสมุทรสงคราม ทดลองเลี้ยงไก่ในตะกร้า ทำเป็นไก่ชิงช้าสวรรค์ที่เดียวในประเทศ โดยต่อยอดจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำให้มีรายได้ไร่ละ 2 แสนบาท ต่อปี

ไก่ที่ถูกเลี้ยงบนตะกร้า ทำเป็นไก่ชิงช้าสวรรค์ ที่เห็นอยู่นี้ เป็นแนวคิดของนายสุชล สุขเกษม ผู้ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นายสุชล บอกว่าตนเองได้น้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้ในการทำการเกษตรผสมผสาน บนเนื้อที่ซึ่งมีจำกัด เพียง 1 ไร่ โดยสามารถมีผลผลิตสร้างรายได้ปีละ 1 แสนบาท เลี้ยงครอบครัวได้อย่างพอเพียง ตามที่พระองค์ท่านทรงให้แนวคิดทุกอย่าง อีกทั้งได้ทำเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มาศึกษาหาความรู้ จนมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด จำนวน 60 ฐาน เช่น การเลี้ยงกุ้งในตะกร้า, การเลี้ยงปลาในร่องสวน, และไก่หลุม,เป็ดหลุม เป็นต้น

กระทั่งล่าสุด นายสุชล ได้ทดลองต่อยอดจากหลักพอเพียงของพระองค์ท่าน โดยเลี้ยงในตะกร้า ทำเป็นฐานที่ 60 เป็น 'ไก่ชิงช้าสวรรค์' ให้ไก่ได้สัมผัสอากาศที่ดี ทำให้ออกไข่ได้มากขึ้น และยังเกิดประโยชน์อีกหลายอย่าง จนเพิ่มรายได้ จาก '1 ไร่ 1 แสน' เป็น 'ไร่ละ 2 แสนบาท ต่อปี' ซึ่งนายสุชล บอกอีกว่าเตรียมนำ 'ไก่ชิงช้าสวรรค์' ซึ่งมีที่เดียวในประเทศ ไปจดลิขสิทธิ์กับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เพื่อป้องกันถูกเลียนแบบ แต่สำหรับผู้สนใจหาความรู้แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตนเอง ยินดีเปิดสอนให้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ส่วนที่จังหวัดจันทบุรี

นายเชื้อ ทองนพคุณ วัย 87 ปี ได้จัดสรรพื้นที่ 1 ไร่ ปลูกกล้วยน้ำว้า กล้วยไข่ และพืชผักสวนครัว โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของในหชวงรัชกาลที่ 9 เช่นเดียวกัน คุณตาวัย 87 ปี คนนี้ บอกว่าขอเดินตามรอยพ่อหลวงที่สอนให้พอเพียง โดยผลผลิตที่ได้ นำไปบริโภคในครอบครัว ส่วนที่เหลือก็นำไปขาย ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ทำให้รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ให้แนวทางในการดำเนินชีวิตกับปวงชนชาวไทย ทำให้ได้รับความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งจะขอเดินตามรอยพระองค์ท่านตลอดไป

ชาวสมุทรสงคราม เลี้ยงไก่ในตะกร้าเป็น 'ไก่ชิงช้าสวรรค์'