"ภูมิธรรม" ยิ้ม! ข้าว 10 ปี มีผู้ชนะการประมูล ซื้อข้าวเกลี้ยงสต๊อก กว่า 15,000 ตัน ขายได้ตันละ 19,070 บาท หรือ กิโลกรัมละ 19 บาท

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวของทั้ง 2 โกดัง ในสต๊อกของรัฐบาล มีผู้ยื่นเสนอราคาทั้งหมด 8 ราย มีคุณสมบัติผ่าน 7 ราย

โดยผลการเปิดซองประมูลเบื้องต้น สำหรับ คลังสินค้ากิตติชัยหลัง 2 และที่คลังสินค้า บจก.พูลผลเทรดดิ้ง หลัง 4 ผู้ยื่นซองเสนอราคาสูงสุดทั้ง 2 คลัง คือ บริษัท วีเอท อินเตอร์เทรดดิ้ง จังหวัดกำแพงเพชร เสนอซื้อที่ราคา 19,070 บาท/ตัน (เฉลี่ย กิโลกรัมละ 19 บาท)

ซึ่งราคาเฉลี่ยข้าวสารหอมมะลิที่เมื่อปี 57 ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 29,637 บาท/ตัน และปีที่ผ่านมาราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 28,937 บาท/ตัน ถือว่าไม่ได้แตกต่างจากราคาข้าวที่ประมูลในครั้งนี้มากนัก แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการเชื่อมั่นคุณภาพ มาตรฐานในการเก็บรักษาข้าวในคลังสินค้าของรัฐ

นายภูมิธรรมบอกว่า หลังจากนี้ องค์การคลังสินค้าได้กำหนดระยะเวลาขนย้ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังการเซ็นสัญญา ส่วนข้าวสารหอมมะลิที่ประมูลในครั้งนี้ได้ผ่านการตรวจจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งด้านกายภาพและคุณภาพ ไม่พบสารก่อมะเร็ง ไม่มีสารรมยาตกค้าง มีคุณภาพทางโภชนาการ

ด้านการส่งออก ผู้ชนะการประมูล ต้องปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ได้ตามมาตรฐาน ข้าวหอมมะลิของกรมการค้าต่างประเทศ และการจำหน่ายในประเทศก็จะต้องผ่านมาตรฐานของกรมการค้าภายใน และยังมีหน่วยงาน ตรวจสอบ เช่น อย. ด้วยเป็นต้น ผลจากการดำเนินการครั้งนี้ จะทำให้มีรายได้เข้ารัฐไม่น้อยกว่า กว่า 286 ล้านบาท