"แพทย์นิติเวช" ยืนยัน ข่าวการเสียชีวิตของผู้รับวัคซีน mRNA แล้วพบสิ่งประหลาดในหลอดเลือด ไม่ใช่เรื่องจริง เป็นเพียง "เลือดตกตะกอน" หลังตายแล้ว

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. นาวาตรี น.พ. อรรถสิทธิ์ ดุลอำนวย แผนกนิติเวชศาสตร์ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช เปิดเผยกรณีที่ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ออกมาระบุว่า ในต่างประเทศพบ ผู้ฉีดวัคซีน mRNA แล้วเสียชีวิตจะพบลักษณะประหลาดตามหลอดเลือด จะพบเป็นแท่งยาวๆ คล้ายหนวดปลาหมึก เรียกว่า ไวท์คอต ซึ่งแพทย์ที่ต่างประเทศกำลังศึกษา

นาวาตรี น.พ. อรรถสิทธิ์ ระบุ ว่า ไวท์คอต ที่ศ.นพ ธีระวัฒน์ บอกนั้น เป็นการเข้าใจผิด จริงๆ แล้วแท่งสีขาวๆ ที่เห็น เป็นการตกตะกอนของเลือดภายหลังจากการตาย ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่พบได้ในผู้ตายทุกคน อธิบายง่ายๆ คือเวลาเราเอาเลือดทิ้งไว้เฉยๆ ในเลือดไม่ได้มีแต่ตัวเลือดอย่างเดียว มีเม็ดเลือดแดง ,เม็ดเลือดขาว และน้ำเลือด

“ตัวน้ำเลือดตกตะกอนไปแล้ว มันจะเม็ดเลือดแดงจะกองอยู่ข้างล่าง ตามด้วยเม็ดเลือดขาว และน้ำใสๆ เมื่อมันแข็งตัวหลังตาย ก็จะเจอเป็นลักษณะแท่งสีขาวลื่นๆ นิ่มๆคล้ายเจล”

ตัวอย่าง Antemortem thrombus (ลิ่มเลือดอุดตันก่อนตาย) จะมีลักษณะที่แตกต่างจาก postmortem blood clot (ลิ่มเลือดภายหลังการตาย) อย่างชัดเจน ตั้งแต่สีที่มีลักษณะแดงสด อมชมพูอย่างกลมกลืน (maroon) , แห้ง และมีผิวเป็นจุดเล็กเป็นเกล็ด และมีการยึดติดกับผนังหลอดเลือด ที่สำคัญไม่เป็นสีขาวที่เกิดจากการแยกชั้นของ plasma
P.S. postmortem clot (โพสโมเตม คอต ) คือ ลิ่มเลือดที่ตายแล้วและเกิดการตกตะกอน จะมีสีขาว บางครั้งเราเรียก chicken fat หรือ autopsy เจอกันเป็นประจำ เขี่ยดูแล้วก็ทิ้งไป

“ไม่ได้มีความสำคัญอะไร เวลาผ่าศพ เจอเป็นประจำ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัคซีนใดๆ ทั้งสิ้น เพราะมีมาตั้งนานแล้วซึ่งเราเรียกว่า postmortem blood clot ”

การผ่าชันสูตรให้ความสำคัญกับลิ่มเลือดที่เกิดหลังตายทันที จะได้รู้สาเหตุการตายที่ชัดเจน ซึ่งลิ่มเลือดที่อุดตันตามหลอดเลือดต่างๆ ต้องเป็นสีแดงทั้งหมด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางแพทย์นิติเวชให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการเกิดขึ้นทันทีที่ตาย เช่น มีเซลล์อยู่ในนั้น ผ่าตัดลิ่มเลือดไปตรวจทางกล้องจุลทรรศน์ ก็จะมีลักษณะคือหลอดเลือดที่ตายไปแล้ว และทำการผ่าชันสูตร ทำให้เลือดที่เคยอยู่นั้นค่อยๆตกตะกอน เป็นการเกิดก่อนตาย

ดังนั้นต้องแยกจากกัน เพราะเวลาชันสูตรศพ ต้องดูว่าเลือด ลิ่มเลือดต่างๆ แพทย์จะดูก่อนตายทันที ซึ่งจะทำให้รู้ว่าการตายเพราะโรคอะไร หรือ เกิดจากวัคซีน ที่ผ่านมาเคยมีคนที่เสียชีวิตจากวัคซีนหนึ่งรายก็พบเช่นกัน เพราะเป็นเรื่องปกติ คนตายจากโรคอื่นก็พบได้ ดังนั้น ไม่ว่าจะเสียชีวิตจากอะไร ร่างกายทุกคนก็มี postmortem blood clot ตัวนี้ อยู่ในตัวอยู่แล้ว เรียกว่า ‘ลิ่มเลือดตาย’ เวลาแพทย์ชันสูตรก็จะตัดทิ้งไป

“ยืนยันว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือปรากฏการณ์ใหม่ แต่เป็นมานาน ตั้งแต่ผมเป็นนักเรียนแพทย์แล้ว ”

“มีลักษณะเหมือนยาสีฟันลื่นเป็นวุ้นคล้ายกับมันหนังไก่ กึ่งเจล ซึ่งอยู่ในท่อของหลอดเลือด เหมือนหากจะอธิบายให้เห็นภาพชัดๆ ลองนึกถึงข้าวหลาม เราผ่าข้าวหลามก็จะพบแท่งข้าวหลามเป็นแท่งตามทรงกระบอกไม้ไผ่ เช่นกันกับกรณีนี้ มันอยู่ในหลอดเลือด เมื่อตายก็อยู่ในหลอดเลือดเป็นทรงหลอดเลือด ก็จะเป็นเหมือนหนวดปลาหมึกและเป็นแท่งยาวๆ”

โดยสรุป จากข้อมูลที่ออกมาเป็นการเข้าใจผิด ซึ่งข่าวที่ออกมาที่จะสร้างความสับสนให้กับประชาชน เพราะไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีน แต่เป็นเรื่องปกติที่พบได้