"ประเสริฐ" เปิดใจลาออก "สส.บัญชีรายชื่อ" เปิดทาง "คนรุ่นใหม่เพื่อไทย" ผลักดันงานสภา แก้ไขปัญหาประชาชน ขอมุ่งมั่นทำงาน ยกระดับความสามารถด้าน "ดิจิทัล" ประเทศ

วันที่ 9 ม.ค. 25667 ผู้สื่อข่าวรายงาน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ได้แสดงความจำนงต่อผู้บริการพรรคเพื่อไทยในการลาออกจากตำแหน่ง สส.บัญชีรายชื่อ โดยจะมีผลตามกฎหมายในวันที่ 15 มกราคม 2567 เพื่อเปิดทางให้กับคนรุ่นใหม่ของพรรค ได้เข้ามาทำหน้าที่ผู้แทนราษฎร เพื่อขับเคลื่อนงานนิติบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน อีกทั้งเมื่อตนมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พบว่ามีภาระงานหลายเรื่องที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา พร้อมไปกับการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของประเทศด้านต่างๆ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่ง และจะต้องอาศัยการทำงานเชิงรุกอย่างมาก แม้ขณะนี้หลายโครงการได้ริเริ่มดำเนินการแล้วแต่ก็ยังต้องติดตามสานต่อโดยละเอียดเพื่อให้เป็นผลสำเร็จโดยเร็ว ดังนั้นจึงต้องการที่จะใช้ทุกสรรพกำลังผลักดันงานด้านดิจิทัลให้เกิดประโยชน์กับประชาชนกับประเทศโดยเร็วที่สุด

 

 


นายประเสริฐ กล่าวว่า ส่วนกระแสข่าวว่าการลาออกจากตำแหน่ง สส. จะเป็นเงื่อนไขทำให้ได้อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีต่อไปได้อย่างต่อเนื่องนั้น ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ประการใด เพราะเรื่องนี้ตนได้พิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้าน และเป็นความต้องการที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ของพรรค จึงได้ตัดสินใจที่จะลาออกจากตำแหน่ง สส. โดยเชื่อมั่นในความสามารถและศักยภาพของคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยจะสามารถผลักดันภารกิจด้านนิติบัญญัติเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้อย่างเต็มที่