ฝุ่น PM 2.5 ที่จังหวัดหนองคาย พบมีปริมาณสูงถึง 78.70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงสุดในประเทศ มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในแม่น้ำโขงและริมฝั่งแม่น้ำโขง ปกคลุมด้วยฝุ่นควันบาง ๆ ที่คาดว่าบางส่วนถูกลมพัดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบรรยากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณสวนสาธารณะหนองถิ่น ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย พบมีปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) มีค่าสูงถึง 78.70 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สูงสุดในประเทศ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ (8 ธันวาคม) ที่อยู่ 21.50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งก่อนหน้านั้น (7 ธันวาคม) คุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีนอกจากนี้ ยังพบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 129 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพเช่นกัน ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI : Air Quality Index) หรือรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในภาพรวม ที่ประกอบด้วยมลพิษทางอากาศ 6 ชนิด มีค่าสูงถึง 204โดยมีข้อแนะนำด้านสุขภาพ คือประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพรุนแรงควรปรึกษาแพทย์จากการตรวจสอบสภาพอากาศบริเวณสวนสาธารณะหนองถิ่น ต.มีชัย ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย ที่เป็นสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า สภาพอากาศมีฝุ่นควันปกคลุมบาง ๆ มีลมพัดเบา ๆ เป็นช่วง ๆ เช่นเดียวกันสภาพในตัวเมืองหนองคายและพื้นที่โดยรอบ สภาพอากาศพื้นที่ส่วนใหญ่ มีฝุ่นควันปกคลุมบาง ๆ และที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงและในแม่น้ำโขงนั้น เนื่องจากวันนี้สภาพอากาศนิ่งมีเพียงลมพัดเบา ๆ เป็นช่วง ๆ พบว่ามีฝุ่นควันปกคลุมบาง ๆ ตลอดลำแม่น้ำโขงและริมฝั่งแม่น้ำโขงทั้งฝั่งไทยและฝั่งประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน บางจุดฝุ่นควันหนาแน่นกว่าฝั่งไทย ซึ่งฝุ่นควันที่เกิดขึ้นจนทำให้ปริมาณฝุ่น PM 2.5 สูง ส่วนหนึ่งเกิดจากการก่อสร้างและเผาในพื้นที่ และอีกส่วนหนึ่งถูกลมพัดมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งพื้นที่จังหวัดหนองคาย มีลักษณะเป็นแอ่ง จึงทำให้มีฝุ่นละอองถูกพัดมารวมตัวกันาจนมีปริมาณสูง