แรงงานชายชาวไทยในอิสราเอล ชุดที่ 5 เดินทางด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศเดินทางถึงประเทศไทยอย่างปลอดภัยแล้ว 140 คน ก่อนที่เดือนหน้ากระทรวงการต่างประเทศจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินพาณิชย์เช่าเหมาลำเดินทางไปรับผู้โดยสารเดินทางกลับแทน

วันที่ 30 ต.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทัพอากาศนำเครื่องบินแอร์บัส 340 - 500 เดินทางไปรับผู้โดยสารเป็นกลุ่มแรงงานชายชาวไทยจำนวน 140 คน จาก ประเทศอิสราเอล อีกทั้งยังมีทหารอากาศและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอีกมากกว่า 30 คนโดยเดินทางผ่านน่านฟ้า 4 ประเทศคือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ , โอมาน, อินเดีย และเมียนมาร์ โดยใช้เวลาเดินทางไปประมาณเกือบ 5 ชั่วโมง และเดินทางกลับอีก 6 ชั่วโมงโหลดผู้โดยสารขึ้นเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง เครื่องได้นำผู้โดยสารเดินทางมาถึงสนามบินบน.6 เขตดอนเมือง ในช่วงเวลาประมาณตี 2 โดยมี พลอากาศเอก ชัยนาท ผลกิจ รองเสนาธิการทหารอากาศผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กระทรวงแรงงาน กรมการกงสุล กรมสุขภาพจิต และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ทั้งนี้พบว่าจากการตรวจสอบในเบื้องต้นผู้โดยสารทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ เดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย ทั้งนี้เมื่อผู้โดยสารทั้งหมดเดินทางถึงสนามบินแล้วได้มีการตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทาง รวมถึงสอบถามข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงการใช้ชีวิตในประเทศไทยต่อจากนี้

สำหรับการเดินทางไปรับผู้โดยสารซึ่งเป็นชาวไทยจากประเทศอิสราเอลกลับมาในประเทศไทยด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศ มีเที่ยวบินเดินทางไปรับมาแล้วรวม 5 ครั้ง สามารถรับผู้โดยสารเดินทางกลับมาประเทศไทยได้มากกว่า 690 คน และเตรียมเดินทางไปรับชาวไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับอีกหลายเที่ยวบินซึ่งอยู่ระหว่างการประสานงานระหว่างประเทศอิสราเอลและน่านฟ้าประเทศต่างๆ ทั้งนี้ถือได้ว่าการเดินทางกลับมาด้วยเที่ยวบินนี้ของกองทัพอากาศ ไปเที่ยวบินสุดท้ายของเดือนตุลาคม ที่เดินทางด้วยเครื่องบินของกองทัพอากาศ โดยในเดือนพฤศจิกายนกระทรวงการต่างประเทศจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องบินเช่าเหมาลำของภาคเอกชน เดินทางไปรับผู้โดยสารชาวไทยเดินทางกลับประเทศแทน ทั้งนี้กองทัพอากาศจะเตรียมเครื่องบินแอร์บัส 340 1 ลำ และ เครื่อง C-130 5 ลำ white เตรียมความพร้อมหากมีคำสั่งให้ใช้เดินทางไปรับผู้โดยสารโดยด่วนจากประเทศอิสราเอล