อั้นไม่ไหว"เขื่อนอุบลรัตน์"เพิ่มการระบายน้ำ เตือนประชาชนลุ่มน้ำพอง และแม่น้ำชีรับมือมวลน้ำ

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 66 หลังจากที่คณะกรรมการลุ่มน้ำชี ได้มีการประชุมกันที่จังหวัดขอนแก่น หลังจากที่สถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ยังเกินความจุของการกักเก็บ โดยล่าสุดวันมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 2,789 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 116 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง ทำให้พื้นที่เหนือเขื่อนกำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ที่ประชุมได้อนุมัติให้เขื่อนอุบลรัตน์ได้เพิ่มการระบาย จากเดิมระบายสูงสุดวันละ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้เพิ่มขึ้นสูงสุด 25 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยในวันนี้จะเพิ่มการระบายวันละ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร ไปจนสูงสุดระบาย 25 ล้านลูกบาศก์เมตร จะมีการเปิดสปิลเวย์เพื่อระบายน้ำ โดยในวันนี้จะระบายอยู่ที่ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร

ทำให้ทางจังหวัดขอนแก่น ได้แจ้งเตือนระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มีแนวโน้มเข้าสู่สภาวะวิกฤตระดับ 3 เพื่อควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของตัวเขื่อน อาจกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำ บริเวณอำเภออุบลรัตน์ น้ำพอง เมืองขอนแก่น หนองนาคำ ภูเวียง และอำเภอหนองเรือ และเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำชี ที่บริเวณอำเภอโคกโพธิ์ไชย อำเภอมัญจาคีรี อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ อำเภอชนบท อำเภอบ้านแฮด อำเภอพระยืน และอำเภอบ้านไผ่

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น การปล่อยน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จากปกติที่ปล่อยปัจจุบันวันละ15 ล้านลูกบาศก์เมตรเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดวันละ3 ล้าน ลบ.ม.วันแรก19 ตุลาคม 2566 เพิ่มเป็น18ล้าน ลบ.เมตรเนื่องจากน้ำในเขื่อนมีปริมาณเกิน100%ของความจุอ่างปัจจุบันมีน้ำในเขื่อน114%ของความจุอ่างในส่วนของเขื่อนลำปาวให้ลดระดับการปล่อยลงวันละ 3ล้าน ลบ.เมตร และเมื่อน้ำอยู่ในภาวะปกติไม่เกิน100% ของเขื่อนลำปาว ก็จะหยุดปล่อยน้ำก่อนเพื่อให้น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ที่เกิน100% ปล่อยไปก่อน สำหรับพื้นที่ใต้เขื่อนอุบลรัตน์ ในเขตอำเภอน้ำพอง อำเภอเมืองขอนแก่น ก็จะมีผลกระทบไม่มากแต่ก็เตือนหมู่บ้าน ท่อยู่ติดกับลำน้ำพอง ได้นำสิ่งของมีค่ารวมทั้งสัตว์เลี้ยงขึ้นสู่ที่สู งโดยจะปล่อยน้ำไปถึงระดับ 25 ล้าน ลบ.เมตร ก็จะให้เขื่อนอุบลรัตน์และชลประทานภาค6 คุยกันอีกรอบประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่ง สำหรับการเตรียมความพร้อมมีการใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ ของกรมชลประทาน สูบน้ำเร่งน้ำที่มหาสารคามเพื่อให้น้ำไหลได้เร็วขึ้น เพื่อควบคุมน้ำไม่ให้เกินตลิ่งทั้งลำน้ำพองและแม่น้ำชี ปัจจุบันน้ำพองตลอดสายน้ำยังไม่เกินตลิ่งสำหรับน้ำในแม่น้ำชี ตอนนี้หัวน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดขอนแก่นแล้ว แต่ก็ยังควบคุมน้ำได้และบริหารจราจรน้ำได้ อีกไม่เกินหนึ่งอาทิตย์หัวน้ำก็ผ่านจังหวัดขอนแก่นเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนน้ำท่วมจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าปี2565โดยน้ำก้อนนี้ จะไหลไปถึงจังหวัดอุบลราชธานี ในอีกหนึ่งเดือนซึ่งก็เข้าสู่หน้าหนาวและน้ำก็จะไม่เกินตลิ่งเกษตรกรก็เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว