กต. เผยเตรียมนำร่างคนไทยที่เสียชีวิต ในอิสราเอล จำนวน 8 ราย กลับถึงไทยวันที่ 20 ต.ค. 66 ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 08.50 น.

กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งว่า สอท. ณ กรุงเทลอาวีฟได้รับประสานเป็นการภายในจากบริษัทจัดการศพของอิสราเอลว่า สถาบันนิติเวชของอิสราเอลอนุญาตให้นำร่างของคนไทยที่เสียชีวิตจำนวน 8 ราย ออกจากสถาบันฯ ซึ่งสถานทูตจะส่งร่างพี่น้องแรงงานไทยชุดแรกดังกล่าวกลับประเทศไทยด้วยสายการบิน El Al เที่ยวบินที่ LY083 ออกจากอิสราเอลในวันที่ 19 ต.ค. 66 เวลา 20.00 น. และถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 20 ต.ค. 66 เวลา 08.50 น.

รายชื่อทั้ง 8 ราย ได้แก่
1. นายพงษธร ขุนศรี
2. นายพิชิต นาจันทร์
3. นายชัยรัตน์ สานุสันต์
4. นายอานันต์ เพชรแก้ว
5. นายพงษ์พัฒน์ สุชาติ
6. นายอนุชา โสภากุล
7. นายพงษ์เทพ กุสะรัมย์
8. นายธนกฤจฒ์ ปรากฎวงษ์

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อประสานรายละเอียดต่อไป

กระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อญาติพี่น้องและครอบครัวของพี่น้องแรงงานไทยทั้ง 8 คน มา ณ ที่นี้