ก้าวไกลปรับทัพ เลือก "ชัยธวัช" หัวหน้าพรรคนำทัพในสภาฯ ตั้ง "พิธา" เป็นประธานที่ปรึกษา นำทีมนอกสภาฯ

วันที่ 23 ก.ย. 2566 ที่ประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคก้าวไกล เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ภายหลังนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ลาออกจากหัวหน้าพรรค เมื่อวันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมา มีมติเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ดังนี้
1. นายชัยธวัช  ตุลาธน หัวหน้าพรรค
2. นายอภิชาติ ศิริสุนทร เลขาธิการพรรค
3. นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ เหรัญญิกพรรค
4.นาย ณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล นายทะเบียนสมาชิกพรรค
5. นายสมชาย ฝั่งชลจิตร กรรมการบริหาร
6. นายอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ กรรมการบริหาร
7. นางสาวเบญจา แสงจันทร์ กรรมการบริหาร
8. นายสุเทพ อู่อ้น กรรมการบริหาร (สัดส่วนปีกแรงงาน)

จากนั้นกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล 3 คน โดยมี นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นประธาน ส่วนที่ปรึกษาอีก 2 คน ประกอบด้วย นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกล และ นายเดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต (Think Forward Center)  

กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ยังได้ตั้ง นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์, นายณัฐวุฒิ บัวประทุม, พลตำรวจตรีสุพิศาล ภักดีนฤนาถ และนางสาวศิริกัญญา ตันสกุล เป็นรองหัวหน้าพรรค และตั้งนายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ, นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ และนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เป็นรองเลขาธิการพรรค

นอกจากนี้ ยังมีมติปรับกองโฆษกพรรค แต่งตั้งนายพริษฐ์ วัชรสินธุ เป็นโฆษกพรรคคนใหม่ โดยมีรองโฆษก 2 คน ได้แก่ นายกรุณพล เทียนสุวรรณ และ นางสาวภคมน หนุนอนันต์