เด้ง "นอภ.แม่วงก์" เข้ากรุ เซ่นรับส่วยบ่อนไก่ชนแลกออกใบอนุญาต พร้อมตั้งกรรมการสอบวินัย

กรณีตำรวจ-ป.ป.ท.นำกำลังเข้าจับกุม นายประสิทธิ์ นายอำเภอแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินโดยมิชอบ เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ภายในห้องทำงานที่ว่าการอ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

หลังมีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการสนามไก่ชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ เพื่อแลกกับการออกใบอนุญาต (พ.น.4) เพื่อให้สามารถจัดให้เล่นการพนันได้ โดยเรียกเก็บเป็นรายเดือนๆละ 3,000 บาท แต่นายประสิทธิ์ยังให้การปฏิเสธ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งดำเนินคดีนั้น

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้ออกคำสั่งกรมการปกครอง ให้ นายประสิทธิ์ พัฒนสิทธิชีวิน นายอำเภอแม่วงก์ จ.นครสวรรค์ มาช่วยราชการที่สำนักกิจการความมั่นคงภายใน กรมการปกครอง เป็นประจำ

เพื่อประโยชน์ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากนี้ ทางกรมการปกครอง ตั้งคณะกรรมการสอบวินัย นายประสิทธิ์ ตามขั้นตอนแล้ว