MEA จัดกิจกรรม MEA EV Rally ท้าพิสูจน์ศักยภาพยานยนต์ไฟฟ้าไทย ตะลุยเส้นทาง 3 จังหวัดเมืองมหานคร

นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรม MEA EV Rally ท่องเที่ยวบนเส้นทาง กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี รวมระยะทางกว่า 140 กิโลเมตร โดยมีคณะผู้บริหาร MEA และรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ประชาชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 65 คัน สอดคล้องกับโอกาสการสถาปนา MEA ครบรอบ 65 ปี ในปี 2566 นี้ ณ สำนักงานเพลินจิต อีกทั้งจัดงานเสวนาโดยมีนายกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) เป็นแขกรับเชิญพิเศษ พร้อมด้วยนายธนิษฐ์ เมนะเนตร วิศวกรไฟฟ้า 10 ฝ่ายธุรกิจบริการและคุณภาพไฟฟ้า MEA เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวโน้มการใช้ EV ในอนาคต เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2566

ผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้สนับสนุนส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย และพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ดำเนินนโยบายในด้านรถยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นจากพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยขบวนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าบริเวณสถานีชาร์จ MEA EV ณ สำนักงานเพลินจิต ซึ่งถือเป็นสถานีชาร์จรถไฟฟ้าแห่งแรกของ MEA และของประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 โดย MEA เป็นหน่วยงานแรกที่ริเริ่มนำรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ในกิจการตลอดจนวิจัยและพัฒนารวมทั้งผลักดันให้เกิดสถานีอัดประจุไฟฟ้าขึ้นเป็นที่แรกและพัฒนาก้าวหน้าจนปัจจุบัน

จากนั้นขบวนรถยนต์ไฟฟ้าเดินทางไปยังพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ที่ MEA ดำเนินโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน จากนั้นเดินทางต่อไปยังป้อมพระจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ชมแนวเสาไฟฟ้าที่ใช้ป้องกันคลื่นทะเลชายฝั่งในพื้นที่โดยเป็นเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนจากโครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินของ MEA จากนั้นขบวนรถยนต์ไฟฟ้าเดินทางมาบริเวณท่าน้ำนนทบุรี หรือ ท่าน้ำนนท์ โดยบริเวณดังกล่าว MEA ได้นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเรียบร้อยแล้ว ทำให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคง ปลอดภัย มีทัศนียภาพที่สวยงาม

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ถึงความพร้อมของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) ในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของ MEA ซึ่งในปัจจุบัน นอกจากสถานีชาร์จของ MEA กว่า 138 หัวชาร์จที่ให้บริการในพื้นที่สาธารณะแล้ว ยังมีจำนวนสถานีชาร์จของหน่วยงานต่างๆ อีกกว่า 1,200 แห่งทั่วประเทศที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้  อีกทั้ง MEA ยังได้จัดทำ MEA EV Application อำนวยความสะดวกการใช้บริการหัวชาร์จพร้อมระบบบริหารจัดการเครื่องอัดประจุไฟฟ้าอัจฉริยะครอบคลุมการเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ประกอบการหน่วยงานสมาชิก EVAT ทั่วไทยอีกด้วย โดยผู้สนใจดาวน์โหลด MEA EV Application ได้ฟรี ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ได้ที่ https://onelink.to/meaev

MEA ยังได้เตรียมพร้อมระบบไฟฟ้ารองรับการใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นภายในปี 2580 รวมเป็นจำนวนมากกว่า 6.6 ล้านคัน ซึ่ง MEA ได้มีการออกแบบระบบ Smart Charging สำหรับบ้านอยู่อาศัย ควบคู่กับ TLM (Transformer Load Monitoring ) เพื่อลดปัญหาการเกิด Overload  และเพื่อบริหารจัดการระบบจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงแผนขยายการติดตั้งสถานีชาร์จ EV ให้บริการประชาชนในพื้นที่ MEA เขตต่าง ๆ และพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีโครงการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานของ Solar PV เชื่อมกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า MEA นำไปใช้ชาร์จ EV ในช่วงกลางคืนที่มีการใช้ไฟฟ้าสูง ซึ่งทั้งหมดถูกออกแบบเพื่อสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ  มุ่งสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ต่อไป

สำหรับผู้สนใจติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับ EV Home Charger นั้น MEA ยังมีบริการพิเศษจาก KEN by MEA ในการออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า EV Home Charger แบบครบวงจรโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด พร้อมให้บริการรับแจ้งปัญหาขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง สอบถามข้อมูลและขอใช้บริการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ 
Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news  อีเมล ken@mea.or.th หรือ MEA Call Center โทร 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

MEA จัดกิจกรรม MEA EV Rally ท้าพิสูจน์ศักยภาพยานยนต์ไฟฟ้าไทย ตะลุยเส้นทาง 3 จังหวัดเมืองมหานคร