MEA MEESOOK LIFE #6 "GREEN Lucky Draw" โอกาสพิเศษห้ามพลาด ! - MEA ชวนร่วมสนุกลุ้นของรางวัล 331 รางวัล

เฉพาะลูกค้าที่สมัคร MEA e-Bill หรือเป็นสมาชิก MEA Point

ลงทะเบียนร่วมลุ้นของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน – 15 สิงหาคม 2566 คลิก https://event.mea.or.th/meesook

ของรางวัลครั้งที่ 1 ได้แก่
รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Deco รุ่น Super Ace
มูลค่ารางวัลละ 62,900 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 62,900 บาท
รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Deco รุ่น Luciano
มูลค่ารางวัลละ 47,900 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 47,900 บาท
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 สลึง มูลค่ารางวัลละ 17,232 บาท (อ้างอิงราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566) จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 51,696 บาท
รางวัลที่ 4 บัตรชมภาพยนตร์ SF Cinema : First Class (จำนวน 2 ที่นั่ง)
มูลค่ารางวัลละ 2,400 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 120,000 บาท
รางวัลที่ 5 E-Code S&P สำหรับใช้แทนเงินสดที่ร้าน S&P มูลค่ารางวัลละ 400 บาท จำนวน 70 รางวัล รวมมูลค่า 28,000 บาท

รวมจำนวนของรางวัลครั้งที่ 1 จำนวน 125 รางวัล รวมมูลค่า 310,496 บาท

ของรางวัลครั้งที่ 2 ได้แก่
รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ยี่ห้อ Deco รุ่น G-Five
มูลค่ารางวัลละ 79,900 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 79,900 บาท
รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำ หนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 33,500 บาท (อ้างอิงราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566) จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 67,000 บาท
รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำ หนัก 2 สลึง มูลค่ารางวัลละ 17,232 บาท (อ้างอิงราคาทองคำรูปพรรณ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2566) จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 51,696 บาท
รางวัลที่ 4 บัตรชมภาพยนตร์ SF Cinema : First Class (จำนวน 2 ที่นั่ง)
มูลค่ารางวัลละ 2,400 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 240,000 บาท
รางวัลที่ 5 E-Code S&P สำหรับใช้แทนเงินสดที่ร้าน S&P มูลค่ารางวัลละ 400 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 40,000 บาท

รวมจำนวนของรางวัลครั้งที่ 2 จำนวน 206 รางวัล รวมมูลค่า 478,596 บาท

กำหนดจับรางวัล
ครั้งที่ 1 : 18 พฤษภาคม 2566
ครั้งที่ 2 : 21 สิงหาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
ครั้งที่ 1 : 22 พฤษภาคม 2566
ครั้งที่ 2 : 23 สิงหาคม 2566

มอบรางวัล
ครั้งที่ 1 : 29 พฤษภาคม 2566
ครั้งที่ 2 : 30 สิงหาคม 2566

หมายเหตุ : กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามที่ MEA กำหนด

ใบอนุญาตเลขที่ 704-705/2566
ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย