"หมอหม่อง" ออกประกาศเอง ในฐานะประชาชนเต็มขั้น จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นพื้นที่ประสบภัยมลพิษทางอากาศ

วันที่ 29 มี.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์ หรือหมอหม่อง อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมอนักอนุรักษ์ ได้ออกประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากสถานการณ์หมอกควันด้วยลายมือเขียนด้วยปากกา ระบุข้อความว่า

"เนื่องด้วย สถานการณ์คุณภาพอากาศอันเลวร้าย กำลังส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างหนัก ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว อาศัยอำนาจประชาชน ผู้มีสิทธิพื้นฐานในการหายใจ ขอประกาศให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เป็นพื้นที่ประสบภัย เนื่องด้วยเราไม่อาจพึ่งพากลไกรัฐในบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ ขอให้ทุกท่านป้องตนเอง และคนที่รักอย่างดีที่สุดตามกำลัง ให้รอดพ้นจากพิษภัยมลพิษทางอากาศ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ประกาศไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 66 ประชาชนเต็มขั้นเสียภาษีครบถ้วน"

 

 

ภายหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้เข้าไปแสดงความเห็นจำนวนมาก ถึงวิกฤตคุณภาพอากาศครั้งนี้ บางคนบอกว่า ขอบพระคุณ อ.หมอ ค่ะที่เป็นกระบอกเสียงให้ชาวเหนือเรานะคะ , เป็นกำลังใจให้นะคะ ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะ ซึ่งโพสต์นี้ถูกแชร์ไปมากกว่า 3 พันครั้ง และคนกดไลก์เกือบ 1 หมื่น