ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าชาติพัฒนากล้า จี้ "กกพ." ลดค่าไฟทันที เหตุราคาก๊าซต้นทุนผลิตไฟฟ้า ลดลงตั้งแต่ ธ.ค. 65 แต่ยังเก็บค่าไฟแพงเอาเปรียบประชาชน

วันที่ 17 ก.พ. 66 ดร.อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าชาติพัฒนากล้า กล่าวเรียกร้องให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาลดค่าไฟฟ้าทันที เพราะราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการผลิตไฟฟ้า ราคาลดลงต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว

โดย ดร.อรรถวิชช์ ชี้แจงว่า ราคาก๊าซอ่าวไทย (Gulf Gas) ลดลง 4.38 บาท/ล้านบีทียู อยู่ที่ 238.8008 บาท/ล้านบีทียู, ก๊าซจากพม่า (Myanmar Gas) ลดลงมา 17.68 บาท/ล้านบีทียู อยู่ที่ 375.1649 บาท/ล้านบีทียู, ก๊าซธรรมชาตินำเข้า (LNG) ลดลงมา 117.57 บาท/ล้านบีทียู อยู่ที่ 599.1430 บาท/ล้านบีทียู, รวมถึงราคา Spot LNG ปลาย ม.ค. 66 อยู่ที่ 19 เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทียู ราคาต่างกันลิบลับกับช่วง ส.ค. 65 ซึ่งอยู่ที่ 55 เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทียู ที่เป็นช่วงที่สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนรุนแรงที่สุด โดยขณะนั้นภาคครัวเรือนใช้ไฟยูนิตละ 4 บาทเอง แต่วันนี้เราโดนโก่งราคาค่าไฟถึงยูนิตละ 4.72 บาท มาตั้งแต่ ก.ย. 65 ทั้งๆ ที่ราคาพลังงานต้นทุนหลักที่ใช้ผลิตไฟฟ้า คือก๊าซธรรมชาติถูกลงมากตั้งแต่ ธ.ค. 65 และค่าเงินบาทก็แข็งค่าขึ้น รวมถึงก๊าซในอ่าวไทยของเราเองที่มีราคาไม่แพง ก็ได้เพิ่มกำลังการผลิตไปแล้วด้วย

"การไฟฟ้าเอาเปรียบประชาชนเกินไป ทาง กกพ. ควรทบทวนมติการกำหนดค่า FT ทันที ลดค่าไฟฟ้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง อย่าอ้างว่ายังไม่ถึงรอบทบทวนทุก 4 เดือน เพราะท่านลักไก่ให้เราซื้อค่าไฟราคาสูง อยู่ยูนิตละ 4.72 บาท ในรอบ ม.ค.-พ.ค. 66 ทั้งที่แนวโน้มราคาต้นทุนลงมาตั้งแต่ ธ.ค. 65 ทางกระทรวงพลังงานต้องเห็นใจประชาชนที่กำลังฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด หลายคนเอาเงินเก็บในธนาคารออกมาปรับปรุงกิจการใหม่เพื่อให้ธุรกิจเดินต่อได้ อย่าโก่งราคาค่าไฟฟ้ากันเกินจริง! " ดร.อรรถวิชช์ กล่าว.