แพงไปมั้ย? ชาวบ้านวอนตรวจสอบซุ้มประตูอุทยานสวรรค์ หนองเจ็ดเส้น จ.อ่างทอง งบประมาณกว่า 2.6 ล้านบาท สร้างเสร็จไม่นาน ชำรุดเสียหาย

วันที่ 26 ม.ค. 2566 ซุ้มประตูทางเข้าอุทยานสวรรค์ หนองเจ็ดเส้นเฉลิมพระเกียรติ ต.หัวไผ่ อ.เมือง จ.อ่างทอง ที่นำความสำคัญของพระสมเด็จเกศไชโย หนึ่งคำขวัญจังหวัดอ่างทอง มาเป็นจุดสำคัญในการก่อสร้างด้วยงบประมาณกว่า 2,600,000 บาท เป็นสิ่งที่ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มตั้งข้อสังเกตถึงการใช้งบประมาณที่เหมาะสมหรือไม่ หลังซุ้มประตู้ที่สร้างด้วยโครงเหล็กและใช้แผ่นพลาสติกเป็นหลักในการก่อสร้างเริ่มชำรุดเสียหายแตกร้าวหลายจุด ทั้งบริเวณด้านบนและด้านล่างฐานจนเห็นได้อย่างเด่นชัดหลังสร้างเพียงไม่นาน รวมถึงความไม่เรียบร้อยในการก่อสร้างที่มีอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของซุ้มประตูทั้งสองแห่ง

ชาวบ้านจึงอยากให้หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลทั้ง ป.ป.ช. หรือ สตง.เข้ามาตรวจสอบว่าการดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่กระบวนการตัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ รวมถึงมีความคุ้มค่ากับงบประมาณและสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

สำหรับซุ้มประตูอุทยานสวรรค์หนองเจ็ดเส้นเฉลิมพระเกียรติ สร้างขึ้น 2 แห่ง อยู่บริเวณทางเข้าทั้งด้านจากเขตรอยต่อ จ.พระนครศรีอยุธย าและจากทางด้านหลังอุทยาน โดยเป็นโครงการหนึ่งในการปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง แบ่งเป็นงานซุ้มประตู 2 แห่ง ราคา 2,621,881.22 บาท งานน้ำตกจำลองพร้อมงานปคติมากรรมเอกลักษณ์ท้องถิ่น 1 หลัง ราคา 1,775,890.83 บาท งานครุภัณฑ์จัดซื้อ 415,160.00 บาท และ ค่าใช้จ่ายพิเศษ 32,100 บาท รวมงบประมาณกลางทั้งสิ้น 4,845,032.05 บาท เริ่มก่อสร้างวันที่ 16 มีนาคม 2565 สิ้นสุดสัญญา 13 กรกฏาคม 2565

โดยมีบริษัทเอกชนซึ่งได้รับการคัดเลือกเข้าดำเนินการในงบประมาณ 4,820,000 บาท ต่ำกว่าราคากลางเพียง 25,032.25 บาทเท่านั้น ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากลของโครงการและอยากให้มีการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใส