ในหลวง พระราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่

เมื่อเวลา 17.37 น. วันที่ 28 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ ในการถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2565 

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ของส่วนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และของส่วนพระองค์ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

จากนั้นเสด็จออกจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา การนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษา พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 152 คน เฝ้าฯ รับพระราชทานทุน, นักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 11 จำนวน 10 คน และครูดีเด่น ประจำปี 2565 จำนวน 8 คน เฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ กับนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 5-7 ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 จำนวน 96 คน และนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2565 จำนวน 10 คน เฝ้าฯ กราบพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสนี้คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 14 ร่วมเฝ้าฯด้วย