สมเด็จพระสังฆราช กระทรวงมหาดไทย และพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกศาสนิกทั่วประเทศ พร้อมใจกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

วันนี้ (17 ธันวาคม 2565) เวลา 09.09 น. ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดโดยกระทรวงมหาดไทย โดยได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมด้วยพระสงฆ์ สามเณร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประกอบพิธี มีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหาร นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ อธิบดีกรมการปกครอง นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นางจิรวรรณ เพ็ญพาส นางปวีณ์ริศา เกิดสม นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธี

การนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แล้วถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เจ้าหน้าที่พิธีอาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่พิธีอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 34 บท จบแล้ว เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นำเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูงถวายเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ รับพร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นอันเสร็จพิธี

จากนั้น ในเวลา 10.39 น. ที่วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พระเทพประสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ 45 รูป ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย และภาคีเครือข่ายนำโดย นางธราพร อำนวยสาร ผอ.เขตบางกอกน้อย นางศศิธร เวชภูติ เจ้าพนักงานที่ดิน กทม. สาขาบางกอกน้อย พ.ต.อ.ศาสตรา อ่อนรัศมี ผกก.สน.บางกอกน้อย ว่าที่ ร.ต.เฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม ผอ.โรงเรียนสตรีวัดระฆัง นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์ ผอ.โรงเรียนโฆสิตสโมสร และพุทธศาสนิกชน รวมกว่า 500 คน ร่วมพิธี โดยภายหลังเสร็จพิธี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตาราม นำคณะผู้บริหาร และผู้ร่วมพิธี ปล่อยพันธุ์ปลาหมอ ปลาช่อน ปลาไหล จำนวน 999 ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดระฆังโฆสิตาราม เพื่อถวายพระพรและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 65 เป็นต้นมา ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ได้ร่วมกับท่านเจ้าคณะจังหวัด ตลอดจนพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระในพื้นที่ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล และประกอบพิธีของศาสนิกต่าง ๆ อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธี พร้อมร่วมกันลงนามถวายพระพร ขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ ผู้นำศาสนาคริสต์ได้ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณถวายพระราชกุศล ณ วัดนักบุญโยแซฟ ผู้นำศาสนาอิสลาม ทำพิธี ขอพรดุอาอ์ ทุกเวลาหลังละหมาดประจำวัน และทุกศาสนิกร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาดุก พันธุ์ปลาตะเพียน ลงแหล่งน้ำภายในพุทธอุทยานเพชบุระ เพื่อถวายเป็นพระกุศล และที่จังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระมงคลพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เป็นประธานสงฆ์ โดยมีเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส พระสงฆ์ สามเณร วัดในอำเภอบ้านแพ้ว จำนวน 24 วัด รวม 132 รูป หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ คณะครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป กว่า 500 คน ร่วมพิธี จังหวัดอุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระธรรมวิมลมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธี รวมถึงที่จังหวัดพังงา นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำพสกนิกรทั้ง 3 ศาสนิก ได้แก่ พุทธ คริสต์ อิสลาม สวดมนต์ และขอดูอาร์ ถวายพระพร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตลอดทุกวัน เช่นเดียวกับที่จังหวัดนราธิวาส นายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูพิพัฒนบุญเขต เจ้าคณะอำเภอเมืองนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดเขานาคา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล นอกจากนี้ ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ร่วมสวดดุอาร์ ถวายพระพร เป็นต้น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระปณิธานที่มุ่งมั่น แน่วแน่ ในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน และแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชนคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงเป็น “เจ้าหญิงนักกฎหมาย” และ “เจ้าหญิงนักสิทธิมนุษยชน” ผู้ทรงอุทิศ ทุ่มเท ตรากตรำพระวรกาย ทรงงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพราะทรงมุ่งหวังที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งที่ผ่านมานับตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภาพที่เราเห็นชินตา คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะทรงโดยเสด็จในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชจักรีวงศ์ อยู่เป็นนิจ ทำให้ทรงซึมซับ เรียนรู้ และได้รับการหล่อหลอม ผ่านการปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รวมถึงผู้ต้องขัง โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปเป็นแนวทางในการดำเนินงาน “ไตรโครงการ” ได้แก่ “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข” ทำให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรม รวมไปถึงการน้อมนำพระบรมราโชบายการอนุรักษ์ป่าและช้างและการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ผ่าน “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” และ “โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (โครงการพัฒนาชุมชน ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี) เพื่อช่วยเหลือราษฎรผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่ความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความมั่นคงของประเทศ คนอยู่กับป่าอย่างสมดุล และรักษาต้นน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นแบบอย่างนายทหารผู้จงรักภักดีและถวายความปลอดภัยอย่างสูงสุด ด้วยทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ นอกจากนี้ พระองค์ทรงเป็นต้นแบบของลูกผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงสุดต่อพระมารดา คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยทรงรับเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย สนองพระปณิธานของพระมารดา เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ภัยพิบัติที่รุนแรงให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติสุขสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่า ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่า ผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอ และจะเสด็จทรงเยี่ยมและโดยเสด็จเคียงข้างพระมารดาในการทรงงานอยู่เสมอ

“เพื่อเป็นการร่วมกันในการถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ในเร็ววัน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล ไถ่ชีวิตสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ รวมถึงการปฏิบัติตามศาสนกิจ อาทิ การขอพร (ดุอาอ์) การบูชาขอบพระคุณและสวดภาวนา และร่วมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมถวายพระพรและถวายเป็นพระกุศลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย