"คนละครึ่ง" วันสุดท้าย! อย่าลืมใช้ภายใน 22.59 น. วันนี้ (31 ต.ค. 2565) หากเลยระยะเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิวงเงินที่เหลือทันที

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ที่เริ่มเปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 จะสิ้นสุดลงในวันนี้ (31 ตุลาคม 2565) โดยข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 มีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบวงเงินโครงการ 800 บาทแล้ว จำนวน 10.26 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 42.71 ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด และมีจำนวนผู้ใช้สิทธิใกล้ครบวงเงินโครงการ 800 บาท จำนวน 10.82 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 45.05 ของผู้ใช้สิทธิทั้งหมด จึงขอเชิญชวนผู้ที่ยังมีสิทธิคงเหลือ เร่งใช้จ่ายให้ครบวงเงินโครงการภายในระยะเวลาที่กำหนด

สำหรับความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการ "คนละครึ่ง เฟส 5" มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 24.02 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 36,022.36 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 18,343.78 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 17,678.58 ล้านบาท

โฆษกกระทรวงการคลัง ย้ำว่า ขอเชิญชวนประชาชนที่ยังใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่ 5 ไม่ครบวงเงิน 800 บาท ซึ่งมีกว่า 10 ล้านคนให้รีบใช้จ่ายให้ครบภายในวันที่ 31 ต.ค. 2565 ภายในเวลา 22.59 น. หากใช้จ่ายไม่ทันตามระยะเวลาดังกล่าว จะถูกตัดสิทธิสำหรับวงเงินที่เหลือทันที โดยไม่สามารถทบไปใช้ครั้งต่อไปได้