ตามคำเรียกร้อง 'นายกฯ' มอบ 'วิษณุ' พิจารณาวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก


วันที่ 21 ต.ค. 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับวันหยุดราชการประจำภาค โดยมอบหมาย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกในช่วงวันเทศกาลที่เหมาะสมภายในปีนี้ ต่อไป

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2563 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย วันหยุดราชการประจำปี 2564 ประกอบด้วย

  • ภาคเหนือ คือ วันศุกร์ที่ 26 มี.ค. 2564 (ประเพณีไหว้พระธาตุ)
  • ภาคอีสาน คือ วันจันทร์ที่ 10 พ.ค. 2564 (ประเพณีงานบุญบั้งไฟ)
  • ภาคใต้ คือ วันพุธที่ 6 ต.ค. 2564 (ประเพณีสารทเดือนสิบ)
  • ภาคกลาง คือ วันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค. 2564 (เทศกาลออกพรรษา)

โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2564 เรื่อง วันหยุดชดเชยและวันหยุดราชการประจำภาคกลางในเดือน ต.ค.2564 พร้อมแนบประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3 )ให้จังหวัดและส่วนราชการทราบแล้ว

นายธนกร กล่าวว่า ทั้งนี้ยังคงเหลือภาคตะวันออก ที่ยังไม่มีการกำหนดวันหยุดราชการประจำภาค ซึ่งมีทั้งหมด 8 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา​ ชลบุรี​ ระยอง​ จันทบุรี​ ตราด​ นครนายก​ ปราจีนบุรี​ สระแก้ว​ พล.อ.ประยุทธ์เอาใจใส่กับทุกความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน เมี่อทราบว่า รัฐบาลยังไม่ได้มีการประกาศวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก จึงมอบหมาย "วิษณุ" พิจารณาวันหรือเทศกาลสำคัญภายในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีนี้ เพื่อกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก สำหรับภาคตะวันออกทั้ง 8 จังหวัด เพื่อพี่น้องประชาชน จะใช้เวลาในวันหยุดอยู่ร่วมกับครอบครัว ทำกิจกรรมพิเศษหรือท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับภาคอี่น ๆ ของไทยที่ได้ใช้วันหยุดราชการไปก่อนหน้านี้แล้ว