'พล.อ.ประวิตร' ลงพื้นที่เมืองกาญฯ มอบถุงยังชีพ สุขาลอยน้ำ และเรือ 'อ.ท่าม่วง-อ.บ่อพลอย' ติดตามสถานการณ์ ลุ่มน้ำแม่กลอง เร่งแก้น้ำท่วม น้ำแล้ง ฝาก จนท. คุมเข้มชายแดน

 

วันที่ 20 ต.ค. 2564 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับ

โดยจุดแรกพลเอกประวิตรลงพื้นที่เขื่อนแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดน จากตำรวจภูธรกาญจนบุรี และกองกำลังสุรสีห์ ในการป้องกันและการจัดระเบียบชายแดน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งป้องกันปัญหาแรงงานหลบหนีเข้าเมืองและยาเสพติด

จากนั้นได้รับทราบสถานการณ์น้ำในภาพรวม จากผู้ว่าราชการจังหวัด และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ การเตรียมรับน้ำหลาก ปี 2564 และเตรียมการสำหรับฤดูแล้งในปีถัดไปรวมถึงการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนแม่กลองและคลองจระเข้สามพันจากกรมชลประทาน ทั้งนี้ ลุ่มน้ำแม่กลองมีพื้นที่ราว 30,836 ตร.กม.(19.27 ล้านไร่) เขื่อนแม่กลองเป็นเขื่อนเพื่อการทดน้ำ มีความยาว 117.50 ม. ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2513 สามารถส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ จ.สุพรรณบุรี, จ.กาญจนบุรี, จ.นครปฐม, จ.ราชบุรี, จ.สมุทรสาคร, จ.สมุทรสงคราม และ จ.เพชรบุรี

โดยพลเอกประวิตร กำชับให้ทุกหน่วยงาน เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก เตรียมแผนเผชิญเหตุให้พร้อม รวมถึงแผนการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ให้อนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด เร่งจัดทำแผน เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งให้เสร็จโดยเร็ว ด้านกรมชลประทานเตรียมจัดสรรน้ำในฤดูแล้ง โดยเฉพาะด้านอุปโภคบริโภค ร่วมกับการประปานครหลวง สำหรับพื้นที่ชายแดน จ.กาญจนบุรี ในฐานะ รอง นรม.ฝ่ายความมั่นคง ขอให้หน่วยงาน ด้านความมั่นคง เข้มงวด การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและป้องกันยาเสพติด อย่างจริงจัง และรองรับ ยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

หลังจากนั้น พลเอกประวิตร ได้ทำพิธีกดปุ่มเปิดน้ำชุมชน ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชน ได้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ ที่สะอาด ตลอดทั้งปี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ถุง สุขาลอยน้ำ 2 หลัง และเรือ 1 ลำ ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่

ต่อจากนั้นได้พบปะผู้นำชุมชนที่มาให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ก่อนเดินทางต่อไปยังเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยได้รับทราบสถานการณ์น้ำของเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์จาก ผอ.เขื่อนทั้ง 2 แห่ง ตามลำดับ ซึ่งในปัจจุบัน เขื่อนศรีนครินทร์ มีความจุที่ระดับกักเก็บ 17,775 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การ 4,731 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนวชิราลงกรณ์ มีความจุที่ระดับกักเก็บ 8,860 ล้าน ลบ.ม.ปริมาณน้ำใช้การ 4,335 ล้าน ลบ.ม.

จากนั้น พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงาน เตรียมแผนกักเก็บน้ำสำรองทั้งผิวดินและใต้ดิน ไว้รองรับในฤดูแล้งหน้า

ในช่วงบ่าย วันเดียวกัน พลเอกประวิตร และคณะได้เดินทางต่อไปยัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เพื่อมอบถุงยังชีพ จำนวน 2,000 ถุง ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัย พร้อมให้กำลังใจ และกำชับ จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งฟื้นฟู ช่วยเหลือเยียวยา อย่างเร่งด่วน