“สุชาติ” ถกเครียด ตัวแทนสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ จี้ เร่งอนุมัติงบฯ กลาง เยียวยาแรงงานกว่า 5,000 คน ขู่จะกลับมาชุมนุมอีก หากข้อเสนอยังไม่เป็นที่พอใจ

 

วันนี้ (19 ต.ค.2564) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เจรจากับผู้แทนลูกจ้าง บริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด และตัวแทนสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนล แห่งประเทศไทย จำนวน 8 ราย ที่มาชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามข้อเรียกร้องกับนายกรัฐมนตรี เพื่อให้อนุมัติงบกลางมาใช้เยียวยาลูกจ้าง

โดยตัวแทนกลุ่มแรงงานได้เสนอข้อเรียกร้อง ขอให้กระทรวงแรงงาน หรือรัฐบาล หางบประมาณส่วนอื่น ๆ มาช่วยเยียวยาก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการหลบหนีไปแล้ว นอกจากนี้ยังขอให้มีการเสนอแนวทางตั้งกองทุนคุ้มครองการเลิกจ้าง เพื่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำในอนาคต ซึ่งในขณะนี้ขอให้ทางรัฐบาลดึงเงินในส่วนของที่จะต้องจ่ายภาษีสรรพากร จำนวน 31 ล้านบาท เอามาชดเชยให้แรงงานไปก่อนในเบื้องต้น

นายสุชาติ กล่าวว่า ข้อเรียกร้องที่ผู้ชุมนุมขอให้นำงบกลางมาเยียวยา ทดแทนเงินชดเชยที่บริษัทนายจ้างต้องจ่ายให้กับลูกจ้างวงเงินรวมกว่า 242 ล้านบาทนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะระเบียบของการใช้งบดังกล่าวไม่ได้ระบุเอาไว้ให้สามารถนำเงินมาชดเชยแทนเอกชนที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีได้

พร้อมระบุว่า หากตนเองละเลยการปฎิบัติหน้าที่ข้อหนึ่งข้อใดตามที่กลุ่มผู้ชุมนุมกล่าวอ้าง ขอให้ผู้ชุมนุมฟ้องร้องตามมาตรา 157 ได้เลย และขอให้ผู้ชุมนุมกลับมาประชุมร่วมกันอีกครั้งในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้า ทั้งเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการ และความคืบหน้าของคดีต่อไป