อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จ.พิษณุโลก ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักค้างแรมได้ เริ่ม 16 ก.ย. นี้เป็นต้นไป ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยบรรยากาศป่าหน้าฝน และหมอกขาว

 

นายสุริยา กาละสุข หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ออกประกาศอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เรื่อง เปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ตามที่อุทยานฯ ได้ประกาศปิดเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2564 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

หลังสถานการณ์ได้ผ่อนคลายลงแล้ว และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน หรือ นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ และอยากเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ประกอบกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีประกาศยกเลิกปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติประจำปี ให้อุทยานแห่งชาติพิจารณาเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมบางแห่งที่สามารถดำเนินการได้ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนครไทยแล้ว อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จึงขอเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ในวันที่ 16 ก.ย.2564 เป็นต้นไป

ซึ่งในช่วงนี้ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นช่วงฤดูฝน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของป่าหน้าฝน ในบางวันนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของหมอกที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยขอให้นักท่องเที่ยวเตรียมชุดกันฝนหรือพกร่มมาด้วย ก็จะไม่มีอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวป่าหน้าฝน ตลอดเส้นทางนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติ และดอกไม้ป่า

สำหรับผู้สนใจต้องการมาท่องเที่ยวและพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด-19 ของ ศบค.จังหวัดพิษณุโลก และข้อปฏิบัติในการท่องเที่ยว และพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรการท่องเที่ยววิถีใหม่ เที่ยวอย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 คือ นักท่องเที่ยวต้องรับได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 1 เข็มขึ้นไป ระยะการฉีดไม่น้อยกว่า 14 วัน พร้อมแสดงหลักฐาน การฉีดวัคซีนผ่านแอปฯ หมอพร้อม หรือเอกสารอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ นักท่องเที่ยวต้องลงทะเบียนจองผ่าน แอป QueQ นักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามคำสั่งประกาศของจังหวัดพิษณุโลก และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 DMHTTA

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจะจำกัดพื้นที่กางเต็นท์ เปิดให้จองล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 180 เต็นท์ ต่อคืนเท่านั้น สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08 1596 5977