ข้อมูลนักแสดง

อรจิรา แก้วสว่าง
Follow Us
ประวัติส่วนตัว : อรจิรา แก้วสว่าง
ชื่อนักแสดงอรจิรา แก้วสว่าง
ชื่อเล่นฟ้าใส
วันเกิด1 กันยายน พ.ศ. 2537