ข้อมูลนักแสดง

รัตนาภรณ์  กลิ่นกุหลาบหิรัญ
Follow Us
ประวัติส่วนตัว : รัตนาภรณ์ กลิ่นกุหลาบหิรัญ
ชื่อนักแสดงรัตนาภรณ์ กลิ่นกุหลาบหิรัญ
ชื่อเล่นมิ้ม
วันเกิด15/05/2534