ข้อมูลนักแสดง

กฤตย์  อมรชัยพฤกษ์
Follow Us
ประวัติส่วนตัว : กฤตย์ อมรชัยพฤกษ์
ชื่อนักแสดงกฤตย์ อมรชัยพฤกษ์
ชื่อเล่นกฤตย์
วันเกิด5 ธันวาคม พ.ศ.2523