ข้อมูลนักแสดง

ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์
Follow Us
ประวัติส่วนตัว : ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์
ชื่อนักแสดงภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์
ชื่อเล่นภูมิ
วันเกิด06/01/2540