ข้อมูลนักแสดง

ชลฤดี อมรลักษณ์
Follow Us
ประวัติส่วนตัว : ชลฤดี อมรลักษณ์
ชื่อนักแสดงชลฤดี อมรลักษณ์
ชื่อเล่นจูน
วันเกิด9 มกราคม พ.ศ.2539