ข้อมูลนักแสดง

ฌอร์ลชัญ วรรณปกาสิต
Follow Us
ประวัติส่วนตัว : ฌอร์ลชัญ วรรณปกาสิต
ชื่อนักแสดงฌอร์ลชัญ วรรณปกาสิต
ชื่อเล่นปุ๊กปิ๊ก
วันเกิด10 มิถุนายน พ.ศ.2536