ข้อมูลนักแสดง

เวฬุรีย์ ดิษยบุตร
Follow Us
ประวัติส่วนตัว : เวฬุรีย์ ดิษยบุตร
ชื่อนักแสดงเวฬุรีย์ ดิษยบุตร
ชื่อเล่นฝ้าย
วันเกิด6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535