ข้อมูลนักแสดง

พุทธิพงษ์ คล้ำจีนภาณุวงศ์
ประวัติส่วนตัว : พุทธิพงษ์ คล้ำจีนภาณุวงศ์
ชื่อนักแสดงพุทธิพงษ์ คล้ำจีนภาณุวงศ์
ชื่อเล่นบอส
วันเกิด05/07/2534