ประชาชนสวมเสื้อสีเหลือง ร่วมงาน "ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์" ปีที่ 3 ตามรอยพ่อ ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช...