ขอส่งกำลังใจให้ผู้หญิงเสียงดี "หญิง ธิติกานต์ อาร์สยาม" เจ้าของเพลงดัง "จันทร์, อสงไขย" ที่วันนี้ต้องประคับประคองจิตใจให้เข้มแข็งเป็นอย่างมากหลัง "คุณแม่ทองล้วน ใต้ไธสง" เกิดอาการเลือดออกในสมองจนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีก

ล่าสุดแม้จะสามารถกลับมาพักฟื้นที่บ้านได้แล้วแต่ก็ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและเป็นสิ่งที่ “หญิง” ต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งการใช้เครื่องดูดเสมหะ การให้อาการทางสายยาง การทำกายภาพบำบัด..ก็ขอฝากแฟนเพลงช่วยส่งความห่วงใยให้ “หญิง ธิติกานต์” และ “คุณแม่” มีพลังกำลังใจฟื้นฟูร่างกายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมกันนะคะ...